عکس برداری از آنتی ژن های سرطانی در حیوانات به کمک نانوذرات فلورسنت

یک گروه تحقیقاتی به سرپرستی دکترسونیل کریشنان و دکتر جوری جلووانی، از مرکز مطالعات سرطان دکتر آندرسون، نخستین سیستم را با استفاده از ذرات کوانتومی با طیفی نزدیک به محدوده فروسرخ طراحی کرده اند. این ساختار کوانتومی می تواند EGFR را شناسایی کند و به آن متصل شود اما تمایل آن به EGFR تنها مقداری کمتر از گیرنده طبیعی آن است.

در سال ۲۰۰۴ میلادی برای نخستین بار اداره ی دارو و غذای آمریکا (FDA) سه
داروی جدید ضد سرطان را تایید نمود که از راه هدف قرار دادن پروتئین
EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) به سلول های سرطانی متصل می
شوند و آنها را از بین می برند.

EGFR آنتی ژنی پروتئینی است که در انواع خاصی از تومورها شامل برخی
اشکال سرطان های کولورکتال و ریه، به میزان بیش از حد، بیان می شود.
داروهایی که با مکانیسم مورد اشاره عمل می کنند، در افرادی که دارای
سلول های سرطانی واجد این آنتی ژن هستند، می توانند موثر باشند. اما
مشکل این است که در حال حاضر راه مناسبی برای پیش بینی چگونگی پاسخ
افراد به درمان با این نوع داروها وجود ندارد. اما این وضعیت ممکن است
با طراحی دو سیستم جدید متشکل از ذرات کوانتومی که هر دو می توانند از
میزان بیان EGFR در سلول های حیوانی عکسبرداری نمایند، تغییر کند.

یک گروه تحقیقاتی به سرپرستی دکترسونیل کریشنان و دکتر جوری جلووانی،
از مرکز مطالعات سرطان دکتر آندرسون، نخستین سیستم را با استفاده از
ذرات کوانتومی با طیفی نزدیک به محدوده فروسرخ طراحی کرده اند. این
ساختار کوانتومی می تواند EGFR را شناسایی کند و به آن متصل شود اما
تمایل آن به EGFR تنها مقداری کمتر از گیرنده طبیعی آن است. از این روی
نمی تواند EGFR را فعال کند و در نتیجه مشکلات ناشی از تحریک ناخواسته
ی سلولی، در صورت استفاده از این سیستم، روی نخواهد داد.

آنان با انجام آزمایش بر روی یک مدل حیوانی سرطان کولورکتال انسانی
دریافتند که می توان از این ذرات کوانتومی به عنوان ابزاری برای
عکسبرداری در سلول های زنده استفاده کرد. زیرا این ذرات کوانتومی در
محل تومورهای هدف مجتمع می گردند و به وسیله ی یک سیستم عکسبرداری رایج
فلورسنت قابل ردیابی می باشند. نتایج مطلعه این گروه تحقیقاتی در قالب
مقاله ای در ژورنال Clinical Cancer Research به چاپ رسیده است.

سیستم دوم به وسیله ی گروه تحقیقاتی دیگری به سرپرستی مونگی باوندی در
موسسه فناوری ماساچوست(MIT) طراحی شده است و مشابه سیستم اول می باشد و
می تواند از سلول های زنده دارای آنتی ژن EGFR عکسبرداری نماید . در
این سیستم بیشتر بر روی طراحی روش های جدید شیمیایی برای تهیه ذرات
کوانتومی فشرده شده سازگار با محیط زیست تکیه شده است.

این گروه هم نتایج کار خود را به صورت مقاله در ژورنال American
Chemical Society به چاپ رسانده اند.