شهاب سنگ ها «مو» های گرافیتی دارند

به تازگی بر روی چندین شهاب سنگ، دسته مو های (whiskers) گرافیتی ای که چند صد نانومتر طول دارند مشاهده شده است. محققان می گویند که مو های مذکور همزمان با تشکیل منظومه شمسی (حدود ۴٫۵ میلیارد سال پیش) به وجود آمده اند و سپس به درون فضای بین ستاره ای پرتاب شده اند. این کشف می تواند مستنداتی برای سوپرنوا ها و انرژی تاریک در بر داشته باشد.

به تازگی بر روی چندین شهاب سنگ، دسته مو های (whiskers) گرافیتی ای که
چند صد نانومتر طول دارند مشاهده شده اند. محققان می گویند که مو های
مذکور همزمان با تشکیل منظومه شمسی (حدود ۴٫۵ میلیارد سال پیش) به وجود
آمده اند و سپس به درون فضای بین ستاره ای پرتاب شده اند. این کشف می
تواند مستنداتی برای سوپرنوا ها و انرژی تاریک در بر داشته باشد.

پدیده مزبور توسط مارک فریز و اندرو استیل از موسسه کارنگی در واشنگتن
کشف شده است. آنها برای این کار باقی مانده های شهاب سنگ ها را با
استفاده از تصویر برداری رامان و ریزبینی الکترونی مورد بررسی قرار
دادند. به این ترتیب محققان مذکور نشان دادند که گونه دیگری از آلوتروپ
های کربن (علاوه بر کربن ماکرومولکولی و الماس)، در شهاب سنگ های کربن
دار موجود می باشد.

مو های ذکر شده، نانومواد سوزنی شکلی هستند که از محور های گرافیتی به
هم پیچیده شده تشکیل شده اند. در آزمایشگاه می توان آنها را با چگال
سازی پلاسمای دما-بالا در دمایی در حدود ۲۵۰۰ درجه کلوین ساخت. بنا به
یافته های گروه مذکور، این مو ها از یک گاز غنی شده از کربن و در دما
های بالای دوران شکل گیری منظومه شمسی ساخته شده اند.

فریز در این باره می گوید:‌ « در حال حاضر که خورشید جوان است باد های
خورشیدی بسیار قوی هستند. بنابراین مو های گرافیتی ای که در نزدیکی
خورشید تشکیل می گردند، به فضای بین ستاره ای رانده می شوند. این پدیده
می تواند در نزدیکی هر ستاره جوانی اتفاق بیفتد.» وی اظهار داشت که
انفجار های سوپرنوا ها می تواند مو های گرافیتی را ایجاد و به درون فضا
پراکنده کند.

از طرف دیگر مه ایجاد شده توسط این مواد می تواند بر روی پرتو های نوری
ای از آنها می گذرند اثر گذاشته و به عنوان مثال سوپرنوا های خاصی
تاریک تر و در نتیجه دور تر به نظر برسند. به این ترتیب بررسی دقیق تر
خصوصیات این مواد می تواند بر روی فرضیه «انرژی تاریک» (که به دلیل دور
به نظر رسیدن سوپرنوا ها و پذیرش انبساط جهان برای توضیح آن مطرح شد)
تاثیر بگذارد.

جزییات این بررسی در نشریه Science منتشر شده است.