تولید نانوکاتالیزورهایی با مساحت سطح یک زمین فوتبال

اخیرا ً شرکت QuantumSphere (پیشگام تولید نانو فلزات و نانو آلیاژها) از دستاورد تازه خود در زمینه تولید تمیز هیدروژن به‌وسیله الکترولیز آب خبر داده است.

اخیرا ً شرکت QuantumSphere (پیشگام تولید نانو فلزات و نانو آلیاژها) از
دستاورد تازه خود در زمینه تولید تمیز هیدروژن به‌وسیله الکترولیز آب
خبر داده است.

به گفته مسئولان شرکت، این کار با بهره گیری از یک فرمول کاتالیزوری
خاص به نام QSI-Nano NiFe™ (حاوی نانوذرات نیکل و آهن) انجام شده است.
استفاده از این کاتالیزور مساحت سطح الکترودهای تجاری را برای انجام
واکنشهای کاتالیزوری تقریبا ً هزار برابر می‌کند، به‌طوریکه مساحت سطح
یک گرم از این ماده به اندازه یک زمین فوتبال می‌رسد. همچنین
الکترودهای پوشیده شده با این کاتالیزورها توانسته‌اند آزمایشات
استحکام را تا هزار ساعت با موفقیت پشت سر بگذارند.

بررسیها حاکی از بازدهی حدود ۸۴ درصدی این روش است که به مراتب بیشتر
از روشهای قدیمی الکترولیز و حتی بیش از مقدار تعیین شده وزارت انرژی
آمریکا می‌باشد و لذا از قابلیت بسیار خوبی برای تجاری شدن برخوردار
است و شرکت QuantumSphere قادر است تا در صورت نیاز به سرعت مقادیر
زیادی هیدروژن را با استفاده از آن تولید کند.

این روش همچنین موجب تسریع روند تجاری شدن پیلهای سوختی شده و کار با
تجهیزات هیدروژنی را آسان می‌کند. به باور محققان می‌توان امیدوار بود
که در آینده نه چندان دور دارندگان خودروهای هیدروژنی بتوانند به راحتی
با استفاده از دستگاه الکترولیز کم مصرف نصب شده در پارکینگ منزل خود
اقدام به سوختگیری نمایند.