تلاش عربستان برای استفاده از فناوری نانو در مخازن نفتی

به تازگی تحقیقاتی در کشور عربستان سعودی به منظور استفاده از فناوری نانو برای ساخت مخازن نفتی در این کشور، آغاز شده است.

به تازگی تحقیقاتی در کشور عربستان سعودی به منظور استفاده از فناوری نانو
برای ساخت مخازن نفتی در این کشور، آغاز شده است. مرکز تحقیقاتی EXPEC
ARC ، ربات‌های نانومقیاسی با نام Resbot طراحی کرده است که می‌توانند
با نفوذ در درون مخازن نفتی، خصوصیات مکانیکی دیواره را بهتر از هر روش
دیگری، اندازه‌گیری و در حافظه خود ذخیره نمایند.

بر خلاف تصور عمومی، یک مخزن نفتی به شکل صخره‌ای سخت (مانند دیوارهای
یک خانه) است. نفت در بین حفره‌های کوچک موجود در این صخره‌ها رفته و
راهگاه‌های کوچکی که «نای حفره‌ای» نامیده می‌شوند، حفره‌های مذکور را
به هم متصل می‌کنند. تحقیقاتی که اخیراً توسط EXPEC ARC بر روی مخزنِ
Arab-D در Ghawar انجام شده، نشان می‌دهد که بیشتر نای‌های حفره‌ای بیش
از ۵۰۰ نانومتر قطر دارند.

یکی از مسایل مهم در طراحی Resbot ها اندازه آنها برای عبور از میان
نای است. برای این کار، در آزمایشی که هم اکنون در حال انجام است، ربات‌های
مذکور را به درون مخازن Ghawar تزریق کرده و ذرات خروجی را می‌شمارند.
می‌توان Resbot ها را با افزودن یک نیروی محرکه و همچنین یک ابزار
مخابره اطلاعات کاراتر نمود.

در کارگاهِ ATW که اخیراً با شرکت ۹۰ دانشمند، محقق و مهندس از ۲۰ کشور
جهان و با حضور شرکت هایی چون:Saudi Aramco Chevron، BP، Shell و Total
و دانشگاه هایی چون MIT و Rice برگزار شد، محور مباحث بر روی Resbot ها
متمرکز بوده و ابزار‌های لازم برای توسعه این ربات‌ها، چالش‌ها و
راهکارها و همچنین همکاران و سرمایه‌گذاران در این حوزه بررسی شدند.