استفاده از فناوری‌نانو در تولید OLEDهای پربازده

گروهی از محققان تایوانی موفق شدند با استفاده از فناوری‌نانوسیمها، بازدهی نشر نور در LEDهای آلی یا همان OLEDها را به میزان ۴۵ درصد افزایش دهند و به این ترتیب مشکل بازدهی پائین (ناشی از بازتاب کلی داخلی درلایه‌های تشکیل دهنده آن) که تا قبل از این مانع از کاربرد آنها می‌شد را برطرف نمایند.

گروهی از محققان تایوانی موفق شدند با استفاده از فناوری‌نانوسیمها،
بازدهی نشر نور در LEDهای آلی یا همان OLED ها را به میزان ۴۵ درصد
افزایش دهند و به این ترتیب مشکل بازدهی پائین (ناشی از بازتاب کلی
داخلی درلایه‌های تشکیل دهنده آن) که تا قبل از این مانع از کاربرد
آنها می‌شد را برطرف نمایند.

همچنین آنها دریافته‌اند که استفاده از این فناوری در نمایشگرهای بلور
مایع نیزبدون نیاز به فیلترهای رنگی، موجب افزایش درخشندگی آنها
می‌شود.

در این روش، آنها نانوسیمهایی از جنس طلا به ضخامت ۵۰ نانومتر را به
فاصله ۴۵۰ نانومتر (معادل طول موج قله) از یکدیگر روی آند اکسید قلع
ایندیوم قرار داده و در یافتند که بر اثر آن شدت نشر نور دو برابر
می‌شود.

آنها هم اکنون امکان جایگزینی کامل این نانوسیمها بجای آندهای گرانقیمت
اکسید قلع ایندیوم را در دست بررسی دارند. به باور ایشان این
نانوسیمهای فلزی به‌دلیل داشتن گذردهی اپتیکی بالا و رسانش خوب
می‌توانند جایگزین صفحات PMMA به‌کار رفته در LCDهای مدرن کنونی شود.

همچنین با توجه به آنکه طول موج نور پراکنده شده از این نانوسیمها به
فاصله آنها از یکدیگر بستگی دارد، به راحتی و مستقیما ً می‌توان رنگهای
قرمز سبز و آبی را بدون نیاز به فیلترهای رنگی تولید کرد.

این محققان به منظور یافتن مناسبترین نانوساختارها، هم اکنون در حال
آزمایش انواع ساختارهای تناوبی دو بعدی از قبیل نانو نقطه‌های مربعی یا
شش گوش و نیز فلزات دیگر (بعنوان مثال نقره) می‌باشند. گفتنی است
جزئیات یافته‌های آنان در نشریه Appl. Phys. Lett منتشر شده است.