سمینار آموزشی فناوری نانو و کاربردهای آن در صنایع بالادستی نفت

در سال نوآوری و شکوفایی، انجمن علمی دانشکده نفت اهواز جهت بسترسازی و آشنایی هر چه بیشتر اساتید، کارشناسان صنعتی و دانشجویان با مبانی و زمینه های مختلف فناوری نانو و به ویژه کاربردهای آن در صنایع بالادستی نفت، در روزهای ۵ و ۶ اردیبهشت ماه سمینار آموزشی فناوری نانو و کاربردهای آن در صنایع بالادستی نفت را با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهشگران نانوفناوری در دانشکده نفت اهواز برگزار می کند.

New Page 1

در سال نوآوری و شکوفایی، انجمن علمی دانشکده نفت اهواز جهت بسترسازی و آشنایی هر چه بیشتر اساتید، کارشناسان صنعتی و دانشجویان با مبانی و زمینه های مختلف فناوری نانو و به ویژه کاربردهای آن در صنایع بالادستی نفت، در روزهای ۵ و ۶ اردیبهشت ماه سمینار آموزشی فناوری نانو و کاربردهای آن در صنایع بالادستی نفت را با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهشگران نانوفناوری در دانشکده نفت اهواز برگزار می کند.
این سمینار به مدت دو روز و در سه بخش نشست هم اندیشی، سمینار ترویجی و کارگاه های تخصصی در محورهای اصلی زیر برگزار خواهد شد:

الف) نشست هم اندیشی:
  • برنامه ریزی، استفاده کاربردی و چگونگی نهادینه کردن نانوفناوری در دانشگاه و صنعت
ب) سمینارهای ترویجی:
  • نانومواد و نانوفناوری؛
  • نانولوله های کربنی و نانوفیلترها؛
  • روش های محاسباتی در مقیاس نانو؛
  • روش های رشد و آنالیز محصولات نانو؛

  • مدیریت تکنولوژی های نو؛
  • تحلیل پتنت.
ج)کارگاه های تخصصی:
  • نانوحسگرها و تکنولوژی مخازن هوشمند؛
  • الماسواره ها با کاربری در اکتشاف نفت؛
  • کاربرد نانوذرات در بهبود کیفیت سیمان حفاری؛ 
قابل ذکر است شرکت در این سمینار برای عموم افراد آزاد است. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن: (۲۲۰۸)۵۵-۵۵۵۱۰۱۵۰-۰۶۱۱ تماس حاصل نمایید.
توضیح: اطلاع رسانی همایش‌های داخلی در سایت ستاد به منزله تایید آنها نبوده و حمایت از همایش‌ها، طبق آیین نامه حمایت‌های تشویقی صورت می‌گیرد.