تعیین محل استقرار واحد پایلوت نانوفیلتراسیون در تصفیه خانه کوت امیر اهواز

پروژه طراحی، ساخت، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری واحد پایلوت نانوفیلتراسیون با ظرفیت ۶۰ متر مکعب در روز از جمله پروژه‌های اولویت‌دار ستاد بوده که به منظور بررسی نتایج عملی فنی و اقتصادی بکارگیری غشاءهای نانوفیلتراسیون در تصفیه آب با همکاری بخش خصوصی در حال اجرا است.

New Page 1

تیم ۴ نفره‌ای متشکل از نماینده ستاد (مدیر پروژه) و سه نفر از شرکت فن نیرو (مجری طرح) به منظور انجام تمهیدات و اقدامات لازم برای استقرار واحد پایلوت نانوفیلتراسیون تصفیه آب رودخانه کارون روز شنبه مورخ ۲۴/۱/۸۷ راهی اهواز شدند.
لازم به ذکر است که پروژه طراحی، ساخت، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری واحد پایلوت نانوفیلتراسیون با ظرفیت ۶۰ متر مکعب در روز از جمله پروژه‌های اولویت‌دار ستاد بوده که به منظور بررسی نتایج عملی فنی و اقتصادی بکارگیری غشاءهای نانوفیلتراسیون در تصفیه آب با همکاری بخش خصوصی در حال اجرا است.
طبق هماهنگی‌های انجام‌شده قبلی با مسئولین سازمان آب و برق خوزستان، مقرر گردیده بود که واحد پایلوت مذکور در تصفیه‌خانه کوت‌امیر اهواز نصب و راه‌اندازی شود. به همین منظور با هماهنگی نماینده سازمان و همراهی مسئولین تصفیه خانه، بازدیدی از محل تصفیه‌خانه صورت پذیرفت که متعاقب آن مکان استقرار دستگاه مشخص گردید. در پایان همان روز هم نقشه جانمایی استقرار دستگاه و مخزن ذخیره آن، انشعاب ورودی آب و تغذیه برق دستگاه ترسیم گردید.
سپس روز دوم مورخ ۲۵/۱/۸۷ صورتجلسه‌ای در محل تصفیه‌خانه تنظیم و به امضاء حاضرین جلسه رسید. موارد ذکر شده در صورتجلسه عبارتند از:

  •  انجام عملیات بتن‌ریزی به منظور استقرار دستگاه؛
  •  انجام عملیات بتن‌ریزی به منظور استقرار مخزن جانبی دستگاه به حجم پنج هزار متر مکعب؛
  •  انجام تمهیدات لازم به منظور نصب سایه‌بان دستگاه؛
  •  انجام تمهیدات لازم به منظور بهره‌برداری مناسب از آب خروجی دستگاه؛
  •  انجام تمهیدات لازم به منظور انشعاب آب و برق مورد نیاز دستگاه.
اطلاعات تکمیلی در مورد پروژه کاربردهای فناوری نانو در تصفیه آب و پساب ستاد، به زودی بر روی سایت ستاد قرار خواهد گرفت.