مولکول های دندریمری، پایه ای مناسب برای عوامل مورد استفاده در تشخیص و درمان سرطان

انواع مختلفی از نانوذرات تاکنون در درمان و عکسبرداری سرطان مورد استفاده قرار گرفته اند اما از آن جا که ویژگی اساسی تمامی عواملی که در بدن انسان مورد استفاده قرار می گیرند، این است که بر روی یک پایه ی ثابت قرار گرفته باشند، تولید کنندگان دارویی نگران این موضوع اند که ممکن است قرار دادن نانوذرات بر روی یک پایه ی ثابت کاری دشوار باشد. به تازگی مطالعه ای جدید از سوی یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه میشیگان به سرپرستی دکتر جیمز بیکر انجام شده است که می تواند این نگرانی ها را برطرف سازد.


New Page 1

 انواع مختلفی از نانوذرات تاکنون در درمان و
عکسبرداری سرطان مورد استفاده قرار گرفته اند اما از آن جا که ویژگی اساسی
تمامی عواملی که در بدن انسان مورد استفاده قرار می گیرند، این است که بر
روی یک پایه ی ثابت قرار گرفته باشند، تولید کنندگان دارویی نگران این
موضوع اند که ممکن است قرار دادن نانوذرات بر روی یک پایه ی ثابت کاری
دشوار باشد. به تازگی مطالعه ای جدید از سوی یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه
میشیگان به سرپرستی دکتر جیمز بیکر انجام شده است که می تواند این نگرانی
ها را برطرف سازد.
آنان در این مطالعه داروی متو تروکسات را که به آن برای هدف قرار دادن سلول
های سرطانی دارای گیرنده فولیک اسید(FA+) این ماده متصل شده بود، بر روی یک
ساختار مولکولی دندریمری (منشعب یا درختی ) قرار دادند و فعالیت این دارو
را در بسته های مختلف تولیدی آن بر ضد سلول های سرطانی مورد ارزیابی قرار
دادند.
آنان برای انجام این کار همزمان دو گروه از سلول های سرطانی (FA+) و (FA-)
را در یک محیط کشت دادند. هم چنین آنان سلول های سرطانی (FA+) و (FA-) را
به گونه ای طراحی کرده بودند تا گروه اول از سلول ها پروتئینی تولید نمایند
که در معرض نور فلورسنت قرمز دیده شود و گروه دوم از سلول ها پروتئین دیگری
تولید نمایند که در معرض همان نور سبز دیده شود. به این ترتیب آنان
توانستند هم سلول های هدف و هم سایر سلول ها را در یک محیط کشت رشد دهند و
این دو را از هم به وسیله ی رنگ تشخیص دهند.
نتایج آزمایش ها نشان داد که می توان با قرار دادن این دارو بر روی یک پایه
ی دندریمری، فعالیت هدفدار ضد سرطانی این دارو را مشاهده نمود. متوتروکسات
متصل شده به اسید فولیک تنها برای سلول های (FA+) و متوتروکسات تنها برای
هر دو گروه سلول سمی خواهد بود.
نتایج مطالعات این گروه به صورت مفصل در قالب یک مقاله در ژورنال
Anti-Cancer Drugs چاپ شده است.