اصول نانواپتیک

عنوان: Principles of Nano-Optics
نویسنده(گان) : Lukas Novotny, Bert Hecht
شماره شابک: ۰۵۲۱۸۳۲۲۴۱
تعداد صفحات: ۵۵۸ تاریخ انتشار: ۲۰۰۶
انتشارات: Cambridge University Press

عنوان: Principles of Nano-Optics
نویسنده(گان) : Lukas Novotny, Bert Hecht
شماره شابک: ۰۵۲۱۸۳۲۲۴۱
تعداد صفحات: ۵۵۸ تاریخ انتشار: ۲۰۰۶
انتشارات: Cambridge University Press
 

نانواپتیک، مطالعه پدیده‌های نوری و روش‌های در مقیاس نانومتر است که در آن مقیاس
نزدیک به حد تفرق یا فراتر از آن است. رشد سریع علوم و فناوری‌های نانو، نیاز به
ابزارهای مناسب و راهکارهایی برای ساخت، دستکاری و مشخصه‌یابی در مقیاس نانو، باعث
مطالعه و بررسی علوم نانواپتیک شده‌است.
نویسندگان این کتاب، مروری جامع بر مفاهیم تئوری و آزمایشگاهی را فراهم آورده‌اند
که برای فهم و کار در زمینه نانواپتیک ضروری است، همچنین این کتاب جامع، پدیده‌های
نوری وابسته به علوم نانو در زمینه‌های مختلف و متنوع از اپتیک کوانتوم تا بیوفیزیک
را معرفی کرده و به‌صورت مبسوط تمامی روش‌های مهم را شرح داده‌است. این کتاب، اولین
کتاب درسی است که به‌طور ویژه به مقوله نانواپتیک پرداخته‌است و برای دانشجویان
مقطع کارشناسی ارشد که می‌خواهند در این زمینه کار کنند نوشته‌ شده‌است. این کتاب
حاوی مراجع ارزشمندی نیز هست که برای محققان و استادان بسیار مفید خواهد بود.

فهرست مطالب:
۱٫ مقدمه؛
۲٫ مبانی تئوری؛
۳٫ گسترش و تمرکز روی زمینه‌های نوری؛
۴٫ قدرت تفکیک سه‌بعدی و دقت در تعیین موقعیت؛
۵٫ میکروسکوپ‌های نوری نانومقیاس؛
۶٫ پروب‌های نوری میدان نزدیک؛
۷٫ کنترل فاصله نمونه- پروب؛
۸٫ انتشار نور و فعل و انفعال نوری در محیط‌های نانومقیاس؛
۹٫ تشعشع‌کننده‌های کوانتومی؛
۱۰٫ نشر دوقطبی نزدیک فصل مشترک‌های سطح؛
۱۱٫ بلورهای فوتونیک و تشدید‌کننده‌ها؛
۱۲٫ پلاسمون‌های سطحی؛
۱۳٫ نیروها در میدان‌های محدودشده؛
۱۴٫ پدیده‌های ایجادشده به‌وسیله نوسانات؛
۱۵٫ روش‌های تئوری در نانواپتیک.