تصفیه آب با استفاده از فناوری نانو

به عقیده پژوهشگران دانشگاه استرالیای جنوبی، برای حذف مواد شیمیایی سمی، باکتری ها، ویروس ها و دیگر مواد خطرناک موجود در آب می توان از ذرات ریز سیلیکای خالصی که با یک ماده فعال پوشیده شده است استفاده کرد که این روش، کارایی بسیار بالا و همچنین قیمتی پایین تر از روش های معمول تصفیه آب، دارد.

به عقیده پژوهشگران دانشگاه استرالیای جنوبی، برای حذف مواد شیمیایی سمی،
باکتری ها، ویروس ها و دیگر مواد خطرناک موجود در آب می توان از ذرات
ریز سیلیکای خالصی که با یک ماده فعال پوشیده شده است استفاده کرد که
این روش، کارایی بسیار بالا و همچنین قیمتی پایین تر از روش های معمول
تصفیه آب، دارد.

Peter Majewski و Chiu Ping Chan از موسسه پژوهشی Ian Wark واقع در
دانشگاه استرالیای جنوبی، توضیح می دهند قابلیت دسترسی به آبی با کیفیت
مطلوب به سرعت در حال تبدیل شدن به اصلی ترین موضوع اجتماعی در سراسر
جهان، به ویژه در کشورهای توسعه یافته است.

به هر حال فناوری تصفیه آب اغلب پیچیده و نیازمند تجهیزات پیشرفته است
و اجرا و ادامه دادن آن هزینه های زیادی را طلب می کند. به علاوه،
معمولاً یک مرحله گندزدایی پرهزینه نیز مورد نیاز است. این گروه
استرالیایی استفاده از فناوری‌نانو را به عنوان راه حل ساده ای برای
این مشکل مطرح می کنند.

پژوهشگران نحوه پوشیده شدن ذرات سیلیکا را با یک لایه نانومتری از مواد
فعال بر پایه یک هیدروکربن و یک بستر حاوی سیلیکون بررسی کرده اند.

فرایند پوشیده شدن، از یک پروسه خودبرپایی تشکیل شده است که تنها
مستلزم به هم زدن اجزا برای ساخته شدن ذرات فعال است. سپس این ذرات
فعال را که اصلاح کننده سطح سیلیکا (SES) نامیده می شوند، مورد آزمایش
قرار می دهند تا توانایی آن ها را برای از بین بردن مولکول های
بیولوژیکی، پاتوژن هایی از قبیل ویروس ها مانند ویروس فلج اطفال،
باکتری ها مانند اشرشیاکلی، و یک انگل موجود در آب به نام کریپتا
سپوریدیوم پاروم؛ اثبات شود.

پژوهشگران می گویند: “نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در pH هایی
در محدوده pH آب آشامیدنی، با به هم زدن ذرات پوشانیده شده در آب آلوده
به مدت حداکثر یک ساعت و سپس صاف کردن آن، گونه های آلی به خوبی از بین
می روند.” آن ها نشان دادند فرایند صاف کردن به واسطه یک جذب
الکترواستاتیکی مابین پاتوژن ها و ذراتی که سطح آن ها اصلاح شده است،
انجام می گیرد.

گزارش جدیدی تحت عنوان “آب برای مردم – آب برای زندگی” از برنامه های
ارزیابی جهانی آب یونسکو بیانگر این مطلب است که هر روز بیش از ۶۰۰۰
نفر در جهان بر اثر بیماری های مربوط به آب از جمله اسهال، عفونت های
انگلی، و بیماری های عفونی می میرند.