دستاوردهای غیرمنتظره فوجیتسو برای اولین بار در جهان با کامپوزیت های نانولوله کربنی

اخیرا شرکت آزمایشگاه‌های فوجیتسو تولید موفقیت آمیز یک کامپوزیت جدید کربنی در مقیاس نانو را گزارش کرده که یک ساختار خودسازمانده را با آمیختن دو نانوساختار کربن به نام نانو لوله های کربنی و گرافن ارائه می کند.

اخیرا شرکت آزمایشگاه‌های فوجیتسو تولید موفقیت آمیز یک کامپوزیت جدید
کربنی در مقیاس نانو را گزارش کرده که یک ساختار خودسازمانده را با
آمیختن دو نانوساختار کربن به نام نانو لوله‌های کربنی و گرافن ارائه
می کند.

در روش های معمول، گرافن در دماهای بالا برای استفاده در ابزارهای
الکترونیکی تهیه می شود اما ساختار کامپوزیتی تازه کشف شده در دمای
پایین تر ۵۱۰ سانتیگراد سنتز می شود که در نتیجه آن، راه برای کاربرد
عملی گرافن به عنوان یک ماده مناسب جهت ساخت ابزارهای الکترونیکی حساس
به گرما باز می شود.

نانولوله های کربنی خصوصیاتی از قبیل رسانایی حرارتی و تحمل چگالی
جریان بالا دارند در حالی که گرافن به واسطه تحرک الکترونی بالای آن
شناخته شده است. نانوساختارهای کربنی با ترکیب ابن دو ماده، فراهم شدن
پتانسیل جدیدی برای پژوهش و کاربردهای مواد را نوید می دهد.

جزئیات این فناوری در سی و چهارمین نشست عمومی سالانه نانولوله‌های
فولرین که از تاریخ ۳ تا ۵ مارس در نوگویای ژاپن برگزار شد، ارائه شده
است .