کنترل رشد بافت ها و رگ‌های جایگزین به کمک فناوری نانو

محققان به روشی تازه جهت کنترل سرعت رشد بافتهای جایگزین و ساخت عروق خونی جدید دست یافته اند این روش مشکلات مربوط به رشد بافت های آسیب دیده در طی جراحات و آسیب ها را برطرف خواهد ساخت از این روش در پیوند استخوان ها، پیوند بافت ، اعمال دندانی و یا دیابتی ها و افراد مسنی که مشکلات ترمیمی زخمها دارند می توان استفاده کرد.

محققان به روشی تازه جهت کنترل سرعت رشد بافتهای جایگزین و ساخت عروق خونی
جدید دست یافته اند این روش مشکلات مربوط به رشد بافت های آسیب دیده در
طی جراحات و آسیب ها را برطرف خواهد ساخت از این روش در پیوند استخوان
ها، پیوند بافت ، اعمال دندانی و یا دیابتی ها و افراد مسنی که مشکلات
ترمیمی زخمها دارند می توان استفاده کرد.

به گفته یکی از محققان در دانشگاه میشیگان، اگر در بدن شما آن چنان
آسیبی وارد شده که امکان ترمیم آن بطور کامل وجود ندارد از این روش با
تقویت روند ترمیمی طبیعی بدن می توان سود جست.

جهت این منظور محققان فاکتور رشد مشتق از پلاکت ها را درون نانو ذرات
قرار داده و آنها را به یک چهارچوب مشبک زیست تخریب پذیر متصل کردند.
فاکتور رشد باعث تقویت عملکرد سلولهایی میشود که به صورت طبیعی در بدن
نقش ترمیمی را بر عهده دارند. با رشد بافت ها، بافت بدرون شبکه نفوذ
کرده و آن را به تدریج حل می کند.

فاکتور رشد در این حالت بصورت ذخیره شده در آمده و در طی ساعتها آزاد
می گردد. این در حالی است که در انواع خاصی از زخمها در ابتدا ممکن است
به مقادیر زیادی از فاکتور رشد نیاز باشد و در برخی دیگر ممکن است به
مقادیر کم آن ودر طی مدتی طولانی نیاز وجود داشته باشد و به این روش
امکان کند و یا تند کردن رهایش فاکتور رشد جهت مقاصد مختلف زمانی ممکن
شده است. فاکتور رشد مشتق از پلاکت ها از طرف سازمان دارو و غذای
آمریکا جهت استفاده در درمان زخمهای دیابتی و رشد استخوانی در آسیب های
دندانی مورد تائید قرار گرفته است اما دارو رسانی وابسته به زمان
همواره مشکل اساسی در این خصوص بوده است. یکی از کلیدهای حل این مشکل
محافظت از خواص زیستی فاکتور رشد در نانوذرات می باشد.