دیدگاه شرکت‌کنندگان نسبت به کنفرانس فناوری نانوی ایران و هند

کنفرانس مشترک فناوری نانوی ایران وهند، سه شنبه ۱۰ اردی‌بهشت ۱۳۸۷ به کار خود پایان داد. بخش اخبار سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور ارزیابی سطح کیفی این کنفرانس، در پایان مراسم اختتامیه، گفتگویی با تعدادی از شرکت کنندگان ایرانی و هندی انجام داد.


کنفرانس مشترک فناوری نانوی ایران وهند، سه شنبه ۱۰ اردی‌بهشت ۱۳۸۷ به کار خود پایان داد.
در این همایش، متخصصان به‌نامی همچون پروفسور رائو، مشاور ارشد نخست وزیر کشور هند و متخصصانی از کشورمان در طول سه روز به ارائه سخنرانی پرداختند. سخنرانی‌ها  در چهار محور نانو در فیزیک، شیمی، مواد و علوم پزشکی برگزار شد.
کارگاه‌های آموزشی متعدد و نمایشگاهی از فعالیت‌های شرکت‌های ایرانی  نیز در حاشیه  این همایش برگزار گردید.
بخش اخبار سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور ارزیابی سطح کیفی این کنفرانس، در پایان مراسم اختتامیه، گفتگویی با تعدادی از  شرکت کنندگان ایرانی و هندی انجام داد.

در این ارزیابی، از شرکت کنندگان خواسته شد تا به هر یک از بخش‌های سمینار نمره دهند.
این ارزیابی نشان داد که اغلب افراد، نسبت به نتیجه بخش بودن همکاری های مشترک، خوش بین هستند و تمایل به ادامه این روند دارند. همچنین سطح علمی مطالبی که در کنفرانس ارائه شده است راضی کننده بوده که نشان از انتخاب مناسب سخنرانان دارد.
از طرفی، فعالیت های اجرایی و کارگاه های آموزشی چندان مورد رضایت شرکت کنندگان نبود.

نتایج نظر سنجی در جدول زیر آمده است:

ردیف موضوع میانگین نمره از ۱۰۰
۱ چگونگی برگزاری سمینار ۷۲
۲ کیفیت مقالات ایرانی ۷۰
۳ کیفیت مقالات هندی ۸۰
۴ سطح کیفی نمایشگاه جانبی ۶۷
۵ سطح کیفی کارگاه های آموزشی ۴۵
۶ تمایل به برگزاری کنفرانس‌های مشترک ۹۴
۷ اطلاع رسانی و مدیریت اجرایی ۵۷