ارزیابی رضایـت مخاطبان از سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

بررسی قسمت نظرات و پیشنهادهای سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در اول اردیبهشت سال ۱۳۸۷ حاکی از ثبت ۳۷۲ نظر از سوی کاربران است که ۳۲۰ نفر آنها اقدام به امتیازدهی به این سایت نیز نموده‌اند.

بررسی قسمت نظرات و پیشنهادهای “سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو” در اول اردیبهشت سال ۱۳۸۷ حاکی از ثبت ۳۷۲ نظر از سوی کاربران است که ۳۲۰ نفر آنها اقدام به امتیازدهی به این سایت نیز نموده‌اند.

میانگین این امتیازها ۳۷/۳ از ۴ (۸۴درصد) است که نشانگر رضایت نسبتاً بالای مخاطبان از اخبار، اطلاعات و مطالب علمی و سیاست‌گذاری منتشر شده در این سایت می‌باشد.

استقبال کاربران از بخش نظرات و پیشنهادها و اهتمام آنان به درج نظر در این بخش، راهنمای بسیار خوبی برای دست‌اندرکاران سایت  است تا بتوانند بسترهای لازم برای توسعه فناوری نانو در کشور را فراهم کنند.