سمینار آشنایی با فناوری نانو در پژوهش‌سرای بوعلی‌سینا شهرستان گلپایگان

در راستای حمایت‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارهای و دوره‌های آموزشی فناوری نانو (ویژه آموزش و پرورش)، سمینار آشنایی با فناوری نانو در پژوهش‌سرای بوعلی‌سینا در شهرستان گلپایگان برگزار می‌شود

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فنا وری نانو از
سمینارهای و دوره های آموزشی فناوری نانو  (ویژه آموزش و
پرورش)، سمینار آشنایی با فناوری نانو در پژوهش سرای بو علی
سینا در شهرستان گلپا یگان برگزار می شود، در ذیل ریز برنامه
های سمینار آموزشی آورده شده است:

ردیف مشخصات سخنران سمت موضوع سخنرانی
۱ آقای حشمت­الله یاوری دکترای فیزیک آشنایی با فناوری نانو ، سیستم­های
نانو

مدت زمان برگزاری سمینار: از ساعت ۴ الی ۷
تاریخ برگزاری: ۲۴/۲/۸۷ 

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در سمینار آموزشی و هماهنگی
های لازم با شماره ۰۳۷۲۳۲۲۲۵۷۲ آقای اجتهد نژاد تماس حاصل
فرمائید.
سایر مراکز وابسته به آموزش و پرورش، برای برگزاری سمینارهای
آموزشی و استفاده از حمایت های ستاد
این صفحه را ببینند.