سمینار آشنایی با فناوری نانو در سازمان آموزش و پرورش یزد شهرستان بافق

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارها و دوره های آموزشی فناوری نانو (ویژه آموزش و پرورش)، سمینار آموزشی آشنایی با فناوری نانو در سازمان آموزش و پرورش شهرستان بافق برگزار می شود.

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فنا وری نانو از
سمینارها و دوره های آموزشی فناوری نانو (ویژه آموزش و پرورش)،
سمینار آموزشی آشنایی با فناوری نانو در سازمان آموزش و پرورش
شهرستان بافق برگزار می شود. در ذیل ریز برنامه های سمینار
آورده شده است:

ردیف مشخصات
سخنران
سمت موضوع
سخنرانی
۱ آقای کاظم
میرزایی­بافقی
لیسانس
مدیریت برنامه­ریزی
اهمیت
فناوری نانو
۲ آقای حسین
ملاحسینی
فوق لیسانس
مهندسی نساجی
آشنایی با
مفاهیم و تاریخچه فناوری نانو
۳ آقای سید
منصور بیدکی
دکترای شیمی
نساجی
کاربردهای
فناوری نانو و پیش­بینی آینده
۴ آقای حسین
ملاحسینی
فوق لیسانس
مهندسی نساجی
دستاوردهای
ایران در زمینه فناوری نانو، حال و آینده

مدت زمان برگزاری سمینار: از ساعت ۱۶ الی ۱۹

تاریخ برگزاری: ۲۳/۲/۸۷

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در سمینار آموزشی و هماهنگی
های لازم با شماره ۰۹۱۳۲۷۳۸۲۹۸ آقای ملاحسینی تماس حاصل
فرمائید.

سایر مراکز وابسته به آموزش و پرورش، برای برگزاری سمینار و
دوره های آموزشی و استفاده از حمایت های ستاد این صفحه
را ببینند.