فرآیند چاپ با جوهرهای نانولوله‌ای

مواد رسانای الکتریکی شفاف کاربرد زیادی در تجهیزات الکترونیکی پیشرفته دارند و جزء مهم دوربینهای دیجیتالی، ویدئوها، پیلهای خورشیدی، لیزرها و نیز وسائل انتقال نور به حساب می‌آیند.

مواد رسانای الکتریکی شفاف کاربرد زیادی در تجهیزات الکترونیکی
پیشرفته دارند و جزء مهم دوربینهای دیجیتالی، ویدئوها، پیلهای
خورشیدی، لیزرها و نیز وسائل انتقال نور به حساب می‌آیند.

محققان تا کنون بخاطر خواص الکتریکی منحصر به فرد نانولوله‌های
کربنی، از آنها برای انتقال هدایت الکتریکی در فیلمهای نازک
پلیمری و ساخت پوششهای شفاف استفاده کرده‌‌اند. اگر چه این
کاربردها اغلب با روش لیتوگرافی یا روشهای رسوب‌دهی مخصوص حاصل
شده‌اند، پیشرفتهای اخیر در شیمی نانولوله‌های کربنی امکان
انحلال و توزیع آنها را در حلالهای مختلف فراهم کرده است.

اغلب روشهای تهیه فیلمهای شفاف هادی از نانولوله‌های کربنی
شامل دو مرحله است: مرحله نخست تهیه فیلم پوشش‌دهنده کامل سطح
مورد نظر و مرحله دوم تهیه الگو بوسیله حکاکی شیمیایی یا
انتقال الگو می‌باشد.

با توجه به اینکه چاپ مستقیم به تجهیزات پیچیده و گرانقیمت
نیاز دارد کاهش فرآیند ساخت باعث ذخیره مواد مصرفی و حذف
تماسهای شیمیایی در روند کار می‌گردد. کارهای گذشته، بر روی
فرآیندهای چاپ جوهرافشان نانولوله‌های کربنی تک جداره و چند
جداره و نیز ترکیبات پلیمری هادی متمرکز بوده‌اند. ولی فیلمهای
حاصل از هدایت الکتریکی کمی برخوردار بودند.

یافته‌های اخیر نتایج امیدوارکننده و ارزشمندی برای فیلمهای
چاپ شده هادی از نانولوله‌های کربنی نشان می‌دهند. در روش اخیر
مقاومت صفحه زیر چاپ ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر کمتر از نتایج قبلی است
که این یک مزیت محسوس است.

این محققان همچنین شرایط عمل برای تهیه شبکه‌های سازماندهی شده
از نانولوله‌های کربنی تک جداره را مورد بررسی قرار دادند و
نتیجه‌گیری کردند که الگوسازی نانولوله‌های کربنی تک جداره با
کمک روش چاپ جوهرافشان، فرآیندی ساده و موثر برای کاربرد در
زمینه‌های مختلف مهندسی می‌باشد.