انجام آزمایش ایمونواسی جهت شناسایی شناساگرهای زیستی سرطان

با رشد تومورها، بافت ها، ارگان و سلولها آزاد سازی مواد شیمیایی خاصی در جریان عمومی خون کم یا زیاد می گردد. این مواد شیمیایی خاص موسوم به شناساگرهای زیستی می باشند. برخی از این مواد توسط سازمان دارو و غذای آمریکا جهت تشخیص انواع سرطان ها مورد تائید قرار گرفته اند.

با رشد تومورها، بافت ها، ارگان و سلولها آزاد سازی مواد
شیمیایی خاصی در جریان عمومی خون کم یا زیاد می گردد. این مواد
شیمیایی خاص موسوم به شناساگرهای زیستی می باشند. برخی از این
مواد توسط سازمان دارو و غذای آمریکا جهت تشخیص انواع سرطان ها
مورد تائید قرار گرفته اند.

یکی از مواد کاملا شناخته شده آنتی ژن اختصاصی پروستات یا PSA
است که برای تشخیص سرطان پروستات کاربرد دارد. مقدار طبیعی آن
در خون ۴ نانو گرم در میلی لیتر است و با افزایش آن از ۱۰،
احتمال بروز سرطان پروستات بیشتر می‌شود.

گروهی تحقیقاتی در دانشگاه فلوریدای مرکزی روش ایمونواسی بسیار
حساسی موسوم به nano DLSA جهت تشخیص نشانگر زیستی سرطان ابداع
کرده اند. جهت این منظور تعدادی آنتی بادی مونوکلونال که به
صورت اختصاصی می توانند به یک آنتی ژن سرطانی متصل شوند با دو
ذره طلا همراه میشوند.

انجام آزمایش با مخلوط کردن دو نانو پروب با نمونه صورت می
گیرد اتصال آنتی ژن به آنتی بادی باعث تجمع نانو ذرات می گردد.
با اندازه گیری میزان تجمع نانو ذرات در نمونه مورد بررسی به
کمک پراکنش نوری فعال (DLS) امکان اندازه گیری میزان آنتی ژن
در نمونه فراهم می گردد.

در مطالعه صورت گرفته محققان میزان PSA آزاد را در نمونه های
سرم انسانی بیماران مبتلا به سرطان پروستات اندازه گیری کردند
نتایج اولیه حاکی از ارتباط بسیار منطقی نتایج روش DLSA و
الایزا می باشد.

به گفته محققان این روش بسیار سریع، حساس، دقیق و راحت می باشد
این روش به مقادیر بسیار اندکی از نمونه نیازدارد ( یک صدم)
ودر مجموع هزینه های این روش در مقایسه با روشهای دیگر بسیار
کمتر می باشد.