ذخیره‌سازی اطلاعات با استفاده از سوزن‌های بسیار ریز

الکساندر لِفبرِ محقق هلندی ثابت کرده است که می‌توان با استفاده از یک سیگنال جریان نشر زمینه موقعیت هزاران سوزن نانومتری را تنظیم کرد. می‌توان از این روبشگرها برای نوشتن یا خواندن اطلاعات محیط‌های ذخیره‌سازی جدید با دانسیته بسیار بالا که دارای بیت‌های نانومقیاس هستند، استفاده کرد.

الکساندر لِفبرِ محقق هلندی ثابت کرده است که می‌توان با
استفاده از یک سیگنال جریان نشر زمینه موقعیت هزاران سوزن
نانومتری را تنظیم کرد. می‌توان از این روبشگرها برای نوشتن یا
خواندن اطلاعات محیط‌های ذخیره‌سازی جدید با دانسیته بسیار
بالا که دارای بیت‌های نانومقیاس هستند، استفاده کرد.

توسعه هارد دیسک‌ها اکنون به محدودیت‌های نهایی خود نزدیک شده
است، زیرا در کل دیسک فقط از یک هِد استفاده می‌شود. در نتیجه
ظرفیت این دیسک‌ها و سرعت نوشتن و خواندن آنها نمی‌تواند بیش
از این توسعه یابد.

بنابراین تحقیقات در زمینه حافظه‌های مبتنی بر روبشگرها در
موسسه تحقیقاتی MESA+ در دانشگاه Twente در حال انجام است.
توانایی کنترل تک‌تک روبشگرها برای ایجاد سیستمی با دانسیته
بسیار بالا ضروری است.

اندازه‌گیری‌های لِفبرِ که می‌توان از یک سیگنال جریان نشر
زمینه برای تنظیم موقعیت روبشگرها استفاده کرد، بدون آنکه این
روبشگرها تماس مستقیمی با محیط ذخیره‌سازی داشته باشند. اگر
جریان ثابت نگه داشته شده و اختلاف پتانسیل تغییر یابد،
می‌توان فاصله میان محور روبشگر و محیط ذخیره‌سازی را از چند
نانومتر تا حدود ۱۰۰ نانومتر تغییر داد.

تفکیک‌پذیری این سیستم برای یک سیستم ذخیره‌سازی مبتنی بر
روبشگر کافی است. با این حال برای کاربردهای عملی، پایداری
جریان و طول عمر روبشگرها باید توسعه بیشتری پیدا کنند به نحوی
که دقت و تکرارپذیری قرار گرفتن روبشگرها در محل‌های مورد نظر
افزایش یابد.