سمینار آشنایی با فناوری نانو در دبیرستان مصباح نور (منطقه ۱تهران)

در راستای حمایتهای تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارها و دورههای آموزشی آشنایی با فناوری نانو (ویژه آموزش و پرورش)، سمینار آموزشی فناوری نانو در دبیرستان مصباح نور در منطقه۱ برگزار میشود.

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فنا وری نانو از
سمینارها و دوره های آموزشی آشنایی با فناوری نانو  (ویژه
آموزش و پرورش)، سمینار آموزشی فناوری نانو در دبیرستان مصباح
نور در منطقه۱ برگزار می شود، در ذیل ریز برنامه های سمینار
آورده شده است:

ردیف مشخصات سخنران سمت موضوع سخنرانی
۱ آقای همدانی لیسانس علوم تربیتی لزوم ترویج نانو در آموزش و پرورش
۲ خانم مهندس اسلامی­پور کارشناس ارشد نانوفناوری آشنایی با فناری نانو
۳ آقای دکتر علمداری عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر کاربرد نانو در شیمی

مدت زمان برگزاری سمینار: از ساعت ۹ الی ۱۲

تاریخ برگزاری سمینار: ۲۵/۲/۸۷

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در سمینار آموزشی و هماهنگی
های لازم با شماره ۰۹۱۲۷۷۹۵۰۸۹ خانم احمدی تماس حاصل فرمائید.

سایر مراکز وابسته به آموزش و پرورش، برای برگزاری سمینار و
دوره های آموزشی و استفاده از حمایت های ستاد این صفحه را
ببینند.