مهار رشد تومورهای سرطانی به کمک ذرات طلای رادیواکتیو

در مطالعات انجام شده در مرکز سرطان روزول (RPCI) محققان دریافتند که ذرات نانو کامپوزیت حامل طلای رادیواکتیو که مستقیماً به تومورها هدایت شدند توانستند در طی فقط ۸ روز رشد تومور سرطانی را تا ۴۵% مهار کنند. به عقیده محققان این مطالعه اولین تحقیق در زمینه استفاده از نانو مواد رادیواکتیو جهت درمان سرطان است.

در مطالعات انجام شده در مرکز سرطان روزول (RPCI) محققان
دریافتند که ذرات نانو کامپوزیت حامل طلای رادیواکتیو که
مستقیماً به تومورها هدایت شدند توانستند در طی فقط ۸ روز رشد
تومور سرطانی را تا ۴۵% مهار کنند. به عقیده محققان این مطالعه
اولین تحقیق در زمینه استفاده از نانو مواد رادیواکتیو جهت
درمان سرطان است.

محققان برای انتقال مواد مذکور به طور مستقیم به تومورهای
سرطانی پروستات از روش نانو براکی تراپی در مدلهای آزمایشگاهی
استفاده کردند. تزریق مواد فقط برای یکبار، بطور معنی‌داری
باعث کاهش ۴۵% حجم تومور گردید و هیچگونه سمیت بالینی در طی
آزمایشات مشاهده نگردید. نانوذرات کامپوزیت حاوی طلا در اندازه
های مختلف، دارای شارژ الکتریکی متفاوتی بوده و انواع مختلفی
از مواد را به تومورها هدایت می‌کنند که در نهایت تابش
رادیواکتیو بیشتری در مقایسه با آنتی بادی ها به تومورها هدایت
می شود.

این روش حتی‌امکان قراردادن مواد تصویر برداری و درمانی بر روی
نانوذرات کامپوزیت فراهم می‌کند و لذا دامنه عملکرد این ذرات
افزایش می یابد. به گفته یکی از محققان این روش از قابلیت
بالایی با تحمل پذیری بیشتر در مقایسه باسایر روشها در درمان
سرطان پروستات منطقه‌ای در آینده برخوردار خواهد بود.

ساختار انعطاف پذیر این ترکیبات امکان انتقال داروها بر اساس
نیاز بیمار را ممکن ساخته است. علاوه بر آن قابلیت این
نانو‌خوشه ها در جذب نور امکان هدف قرار دادن و درمان تومورها
در طی تصویر برداری فراهم نموده است.

نتایج این مطالعه در Journal of Nanomedicine منتشر شده است.