استفاده از نانوذرات مغناطیسی برای درمان سرطان

دانشمندان دانشگاه Puerto Rico نشان دادند نانودماسنجهایی که تغییرات دما در سلولها را نشان می‌دهند می‌توانند به بهبود درمان سرطان با گرما کمک کنند.

دکترCarlos Rinaldi و همکارانش بر روی بهبود و توسعه درمان سرطان به کمک سیالات مغناطیسی (MFH) کار می‌کنند. روش MFH شامل تزریق مستقیم سیالی حاوی نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی بر روی تومورها است. دمای سلولها بوسیله گرمای تولید شده در اثر اعمال میدان مغناطیسی متناوب از ۳۷ درجه سانتیگراد به ۴۲ درجه سانتیگراد افزایش یافت. سلولهای سالم می‌توانند در دمای ۴۲ درجه سانتیگراد زنده بمانند ولی سلولهای تومور از بین می‌روند. در دمای بالاتر از ۴۲ درجه بافتهای سالم نیز دچار آسیب می‌بینند.
محققان برای نمایش دمای سلولهای درمان شده با این روش نانوذرات مذکور را با یک پلیمر فلورسانت حساس به دما که ازN-ایزوپروپیل اکریل امید (NIPAM) و اکریل آمید اصلاح شده ساخته شده‌اند، پوشش دادند. با تغییر خاصیت فلورسانس پلیمر، دمای محیط اطراف نانوذرات بوسیله اسپکتروفلوئرومترنمایش داده می‌شود. وقتی دما خیلی بالا رود گرمادهی متوقف شده و دما بوسیله انتقال گرما به بافتهای غیر موثر احاطه کننده، پایین می‌آید.
این کار می‌تواند در بیومهندسی کاربرد داشته باشد. ولی موانع زیادی وجود دارند که با ید بر آنها غلبه شود. مانع اصلی کنترل دمای انتقالی از پلیمر است. عموماً NIPAM در دمای بالاتر از دمای بحرانی محلول بخصوص در محیطی با قدرت یونی بالا به همدیگر متصل می‌شوند و اعضای این گروه پژوهشی در حال مطالعه استفاده از کوپلیمرها و عاملدار کردن پلیمر برای دوری از این مشکل هستند.