تصویر برداری از تومور به کمک رامان و فناوری‌نانو

اخیراً روش جدید تصویر برداری مبتنی بر طیف سنجی رامان جهت درخشان کردن تومورها درموش با دقت بسیار بالایی ارائه شده است. اگر از این روش بدون مخاطره ای بتوان در انسانها نیز استفاده کرد به راحتی و به دقت می توان سلولهای سرطانی را شناسایی کرد.

اخیراً روش جدید تصویر برداری مبتنی بر طیف سنجی رامان جهت درخشان کردن تومورها درموش با دقت بسیار بالایی ارائه شده است. اگر از این روش بدون مخاطره ای بتوان در انسانها نیز استفاده کرد به راحتی و به دقت می توان سلولهای سرطانی را شناسایی کرد.
بر خلاف روش های حال حاضر تصویر برداری همچون MRI و PET که مبتنی بر مغناطیس های بزرگ و یا ایزوتوپ های رادیواکتیو میباشند روش طیف سنجی رامان فقط نیازمند یک میکروسکوپ لیزر و تزریق نانو ذرات به عنوان نشانه می‌باشد.
اثر رامان در اثرواکنش نور لیزر ایجاد می گردد و باعث ایجاد طیف های بی مانند اثر انگشت برای ترکیبات مختلف می گردد. با این حال، این سیگنال ضعیف است و از این رو امکان ارزیابی مناطق عمقی بدن با آن وجود ندارد جهت رفع این مشکل محققان دانشگاه استفورد از ملکولهای خاصی جهت تقویت این سیگنال استفاده کردند. این ملکولها نانو ذرات مبتنی بر طلا و نانو لوله های کربنی میباشند که به یک پیتید که به تومورها متصل میشود متصل گردیدند.
آن ها به این روش توانستند از تومورهای موش با دقتی در حد یک تریلیون متر که ۱۰۰۰ بار دقیق تر از روش های موجود است تصویر برداری کنند. سیگنال های رامان همچنین نکات بیشتری را علاوه بر شناسایی محل ذرات آشکار ساختند. این روش قادر است بین نانوذراتی که تفاوتهای ساختاری اندکی دارند نیز تمایز بگذارد لذا از آن می توان برای مطالعات سم شناسی استفاده کرد.
نکته مهم انجام این کار استفاده از یک میکروسکوپ لیزر رامان جهت شناسایی نانو ذرات رامان است این محققان معتقدند که امکان استفاده از سایر نانو ذرات فعال رامان و سیستم های جستجو گر همچون آنتی بادی مونوکلونال ممکن می باشد در همین راستا، مطالعه ای بالینی طراحی شده است که بتوان سرطان کولون را در اسرع وقت شناسایی کرد. آنها در مطالعات قبلی خود نشان دادند که نانو لوله های کربنی در موشها بی ضرر میباشد که خبر خوبی از جهت ارتقاء روش حاضر میباشد.