دفع سریع تر نانو لوله‌های کربنی از بدن

سیستم های مبتنی بر نانو لوله‌های کربنی از جمله سیستم های مهم در زمینه دارورسانی جهت درمان سرطان میباشند اما این ترکیبات در بدن تجمع یافته و به کندی از بدن خارج می شوند. محققان دانشگاه استنفورد توانسته اند با ایجاد تغییرات در سطوح نانو لوله‌های تک دیواره، دفع آن‌ها را بعد از تزریق وریدی افزایش دهند.

سیستم های مبتنی بر نانو لوله‌های کربنی از جمله سیستم های مهم
در زمینه دارورسانی جهت درمان سرطان میباشند اما این ترکیبات
در بدن تجمع یافته و به کندی از بدن خارج می شوند. محققان
دانشگاه استنفورد توانسته اند با ایجاد تغییرات در سطوح نانو
لوله‌های تک دیواره، دفع آن‌ها را بعد از تزریق وریدی افزایش
دهند.

آنها از روش طیف سنجی رامان برای بررسی دفع نانو لوله های
کربنی از بدن موش ها استفاده کردند. این روش در مقایسه با
روشهای دیگر از جمله نشانه گذاری با مواد رادیواکتیو یا
فلورسانت از کارآیی بالایی برخوردار است. نانو لوله‌های تک
دیواره سیگنالهای رزونانس رامان بسیار قوی دارا میباشند و در
این روش نیازی به استفاده از انواع مواد نشانه گذاری نیست و
نگرانی درخصوص جدا شدن این مواد ازنانو لوله ها وجود ندارد.

این افراد غلظت خونی نانو لوله های کربنی تک دیواره با انواع
بسیاری از روکشهای پلی اتیلن گلیکول بعد از تزریق مورد بررسی
قرار دادند. آنها همچنین توزیع زیستی انواع مواد مذکور در بدن
موش را در طی سه ماه مورد بررسی قرار دادند بر این اساس به نظر
می رسد که طول انشعابات رشته های پلی اتیلن گلیکول نقش تعیین
کننده‌ای در فعالیت درون تنی نانو‌لوله‌های کربنی دارای میباشد.

نانو لوله های کربنی دارای رشته های طویل و تعداد زیاد
انشعابات پلی اتیلن گیلکول مدت طولانی تری در جریان عمومی خون
باقی می مانند و به دلیل پایداری بیشتر امکان استفاده از آن ها
در تصویربرداری ها و درمان وجود دارد. این نانو لوله‌ها کمتر
تمایل به تجمع در کبد و طحال دارند و در طی تقریباً دو ماه
بطور کامل از بدن حذف می شوند.

طیف سنجی رامان از دستگاه گوارش ، مدفوع، کلیه و کیسه صفرا
نشان داد که نانو لوله‌ها بیشتر از طریق صفرا و درصد کمی از
طریق ادرار دفع می شوند.

مطالعات آسیب شناسی هیچگونه آسیب بافتی متعاقب مصرف نانو
لوله‌های مذکور نشان نداد. خاصیت دفع سریع و سمیت زایی کم نشان
دهنده این است که از نانو لوله‌ها به عنوان ابزاری ارزشمند جهت
دارورسانی می توان استفاده کرد.

نتایج این مطالعه در مجله Proc Natl Acad Sci منتشر شده است.