ساخت دستگاه جدید مبتنی بر فناوری‌نانو توسط شرکت Bioforce

شرکت علوم نانو Bioforce تولید کننده تلفیقی از سیستم های مکانیکی و زیستی جهت کاربرد برای محققین علوم زیستی در اندازه های نانو و میکرو است.

شرکت علوم نانو Bioforce تولید کننده تلفیقی از سیستم های
مکانیکی و زیستی جهت کاربرد برای محققین علوم زیستی در اندازه
های نانو و میکرو است. این شرکت به تازگی خبر تولید دستگاه
Nano eNabler که یک چاپگر ملکولی است اعلان کرده است این
دستگاه به طوری طراحی شده است که نیازهای محققان علوم سلولی را
برآورده خواهد کرد. این دستگاه قادر است بخش های کوچکی از مواد
زیستی را بر روی سطوح با دقتی در اندازه های نانو چاپ نماید.