گزارش بازار جهانی نانوروغن‌ها

این گزارش به‌طور کامل مزایا و کاربردهای بالقوه فناوری‌نانو در حوزه نانوروغن‌ها را تشریح می‌کند.

این گزارش به‌طور کامل مزایا و کاربردهای بالقوه فناوری‌نانو
در حوزه نانوروغن‌ها را تشریح می‌کند.

نانوذرات مورد استفاده در روغن سریعاً مراحل تحقیقاتی خود را
پشت سر می‌گذارند و به مرحله تجاری‌سازی می‌رسند. به گفته
کارشناسان، نانوروغن‌ها، بسیاری از مشکلاتی ایجادشده از سوی
روغن‌های موجود را که دارای گوگرد و فسفر هستند، رفع خواهند
کرد.
بعضی مواقع تولید نانوذرات به‌وسیله فناوری‌های موجود با
محدودیت مواجه شده‌است؛ اما امروزه روش‌های ترکیبی، تولید حجم
انبوهی از این مواد را با کارایی بالا و قیمت پایین ممکن ساخته‌اند.
اخیراً مؤسسه Market&Research طی گزارشی بازار جهانی نانوروغن‌ها
را تشریح کرده‌است.
این گزارش جدید که با اتکا بر اطلاعات و ادبیات موجود در زمینه
نانوروغن‌ها تدوین شده، حاوی مطالب زیر است:
• تشریح مزایا و کاربردهای بالقوه فناوری‌نانو در حوزه مهندسی
سطوح؛
• مرور کامل آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و تحقیقاتی که هنوز
نتایج آنها منتشر نشده‌است؛
• بخش‌هایی در مورد روغن‌های تولیدی به‌وسیله سیستم‌های
کلوئیدال، نانوروغن‌های مبتنی بر کربن، نانوروغن‌های مبتنی بر
آهن، نانوروغن‌های مبتنی بر برنز و افزودنی‌های روغن؛
• متخصصان برتر در این حوزه به همراه دانشگاه‌های بین‌المللی
برتر فعال در این زمینه.
متن کامل این گزارش به قیمت هزار و صد ۳۰ یورو از طریق نشانی
www.researchandmarkets.com/reports/c86555 قابل خریداری است.