معرفی کتاب:شیمی نانومواد: پیشرفت‌های اخیر و دستورالعمل‌های جدید

ساختن چیزی به وسیله سنتز شیمیایی، یک چالش پیچیده‌است؛ مخصوصاً وقتی که خصوصیات خاصی مورد نظر باشد. در حال حاضر حوزه شیمی نانومواد به طور وسیعی مورد توجه قرار گرفته و هر سال رشد و پیشرفت بیشتری در آن صورت می‌گیرد.
در این کتاب راهنما، گروهی از ویرایشگرهای برجسته، مهارت‌ها و تجربیاتشان را در زمینه علوم نانومواد با هم ترکیب کرده‌اند تا جدیدترین کتاب جامع را در این زمینه ارائه کنند. در این کتاب تمام طیف‌های نانومواد، که شامل تئوری، سنتز، خصوصیات، مشخصه‌یابی تا کاربرد، به همراه پیشرفت‌های جدید صورت گرفته برای مثال در نقاط کوانتومی، نانوذرات، مواد نانومتخلخل، نانوسیم، نانولوله و پلیمرهای نانوساختار، می‌شود؛ پوشش داده شده‌ است

عنوان: Nanomaterials Chemistry: Recent Developments and New Directions
نویسنده‌(گان) : C. N. R. Rao, Achim Müller, Anthony K. Cheetham
شماره شابک: ۳۵۲۷۳۱۶۶۴۷
تعداد صفحات: ۴۲۰
تاریخ انتشار: ۲۰۰۷
انتشارات: Wiley-VCH
 

ساختن چیزی به وسیله سنتز شیمیایی، یک چالش
پیچیده‌است؛ مخصوصاً وقتی که خصوصیات خاصی مورد نظر باشد. در حال حاضر حوزه
شیمی نانومواد به طور وسیعی مورد توجه قرار گرفته و هر سال رشد و پیشرفت بیشتری
در آن صورت می‌گیرد.
در این کتاب راهنما، گروهی از ویرایشگرهای برجسته، مهارت‌ها و تجربیاتشان را در
زمینه علوم نانومواد با هم ترکیب کرده‌اند تا جدیدترین کتاب جامع را در این
زمینه ارائه کنند. در این کتاب تمام طیف‌های نانومواد، که شامل تئوری، سنتز،
خصوصیات، مشخصه‌یابی تا کاربرد، به همراه پیشرفت‌های جدید صورت گرفته برای مثال
در نقاط کوانتومی، نانوذرات، مواد نانومتخلخل، نانوسیم، نانولوله و پلیمرهای
نانوساختار، می‌شود؛ پوشش داده شده‌ است .
این کتاب به تمامی افرادی که در زمینه علوم نانو (nanoscience) کار می‌کنند،
پیشنهاد می‌گردد و افراد تازه وارد نیز می‌توانند با مطالعه کتاب خودشان آشنایی
کافی در زمینه‌های مورد نظر را پیدا کنند. علاوه‌بر این، افراد متخصص نیز می‌توانند
برای همه سوال هایشان جواب مورد نظر را پیدا کرده و با پیشنهادهای خوبی نیز
برای تحقیقات بیشتر مواجه خواهند شد.