استفاده از فناوری نانودر درمان سرطان

محققان دانشگاه واشنگتن با استفاده از فناوری نانو درصددند تا دوز مصرفی داروهای ضد سرطان را کاهش دهند. آن ها با استفاده از نانو ذرات روکش شده با دارو، ابزاری قوی جهت دارو رسانی به تومورها در خرگوش ابداع کرده‌اند.

محققان دانشگاه واشنگتن با استفاده از نانو فناوری درصددند تا
دوز مصرفی داروهای ضد سرطان را کاهش دهند. آن ها با استفاده از
نانو ذرات روکش شده با دارو، ابزاری قوی جهت دارو رسانی به
تومورها در خرگوش ابداع کرده اند.

بسیاری از داروهای شیمی درمانی دارای عوارض گسترده ای می
باشند. روش ابداعی این محققان باعث کاهش چشمگیر عوارض این
داروها میشود و در عین حال اثر بخشی داروها را افزایش می دهد.

نانوذرات ابداعی مهره های بسیار ریزی از ماده ای روغنی و بی
اثر می‌باشند که می توان آن را با بسیاری از ترکیبات روکش کرد.
این ماده پرفلوروکربن است که عمدتاً در ساخت خون مصنوعی کاربرد
دارد.

در مطالعه این افراد، کاهش چشمگیر حجم تومور در خرگوشها که بعد
از استفاده از نانو ذرات روکش شده با فوماگیلین که یک سم با
منشاء قارچی است گزارش گردیده است.

مطالعات بالینی در انسان نشان داده است که فوماگیلین در ترکیب
با سایر داروهای ضد سرطان دارویی موثر جهت درمان این بیماری می
باشد. علاوه بر فوماگیلین، در سطوح نانو ذرات ملکولهایی نیز
قرار داده شده است که به پروتئین های سلولهای عروقی در حال رشد
متصل می گردند. این نانو ذرات به سلولهای در حال تکثیر متصل
شده و داروی خود را به درون سلولهای سرطانی رها می سازند.

مطالعات انسانی نشان داده است که فوماگیلین عوارض عصبی بصورت
سمیت عصبی در دوزهای مرسوم و لازم جهت درمان سرطان بروز می
دهد. اما نانوذرات فوماگیلین در دوزهای بسیار کم موثر بوده‌اند
چراکه آنها درون تومورهایی که عروق جدید می سازند تجمع می
یابند.

خرگوشهایی که نانو ذرات فوماگیلین دریافت می کردند هیچگونه
عارضه ای نشان ندادند.

نتایج این مطالعه در مجله FASEB Journal منتشر شده است.