ساخت سلولهای عالی به کمک مواد غیر آلی

محققین چینی توانسته اند سلولهای زنده را به کمک روکش‌های شبه تخم مرغی روکش کرده بدینوسیله خواص گسترده‌ای برای آنها ایجاد کنند. این سلولهای عالی نه تنها طول عمر بیشتری دارند بلکه در برابر حملات آنزیمی نیز مقاوم می باشند و حتی آنها را می توان دارای خاصیت مغناطیسی نمود. از این یافته می‌توان برای محفاظت و نقل و انتقال سلولهای مفید همچون سلولهای بنیادی استفاده کرد.