استفاده از سیستمهای نقل و انتقال ملکولی جهت تعیین گروه خونی با استفاده از موبایل

محققان ژاپنی نوعی سیستم نقل و انتقال ملکولی ابداع کرده‌اند که قادر است بصورت خودبخودی موادی خاص را بارگیری و یا تخلیه نماید.

محققان ژاپنی نوعی سیستم نقل و انتقال ملکولی ابداع کرده‌اند که قادر است بصورت خودبخودی موادی خاص را بارگیری و یا تخلیه نماید. این سیستم از طریق روند جفت شدن دو رشته مکمل DNA ملکولها را بارگیری و در مرحله بعد با استفاده از موتورهای پروتئینی بار را جابجا و سپس آن را تخلیه می‌کند و این کار از طریق جفت شدن تک رشته DNA متصل به بار و یک بخش شیشه ای صورت می‌گیرد.
به عقیده این محققان، این سیستم در ساخت سیستم های « بر روی تراشه» همچون جابجا کننده های ملکولی، حسگرهای ملکولی و سیستم های ارتباطی ملکولی کاربرد خواهد داشت چرا که این سیستم بطور خودبخودی قادر است بارگیری، انتقال و تخلیه انجام دهد و این کار را از طریق روند جفت شدنDNA و موتورهای زیستی انجام می دهد.
با ابداع این محققان، اولین سیستم نقل و انتقال ملکولی جهت ارتباطات ملکولی ساخته شده است. ایده این افراد ساخت سیستم ارتباطی قابل کنترل مبتنی بر علم بیوشیمی با استفاده از ارتباطات سلول با سلول و سایر مکانیسم های هدایت پیام های زیستی است.
این تحقیق امکان ساخت ابزاری جهت جابجایی ملکولهای خاص به کمک DNA مصنوعی و موتورهای ملکولی مبتنی بر روندهای شیمیایی را نشان می‌دهد. این موتورها بطور معمول در عضلات و سلولهای عصبی وجود داشته و از طریق تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی مکانیکی عمل می کنند. این سیستم انتقال ملکولی در پزشکی و سلامت کاربردهای گسترده‌ای دارد به عنوان مثال از آن می توان جهت تشخیص بیماریها یا استرس از طریق آنالیز زیست ملکولهای یک قطره از بزاق یا خون به کمک گوشی های تلفن همراه دارای زیست تراشه استفاده کرد.
این سیستم نقل و انتقال ملکولی، درون زیست تراشه قرار گرفته و اطلاعات تولید شده بعد از آنالیز بیوشیمیایی ازطریق گوشی همراه به یک متخصص فرستاده خواهد شد. در نهایت، از این فناوری جهت ارزیابی از راه دور وضعیت سلامتی یا انجام پزشکی قابل پیشگیری و یا حتی کنترل وضعیت محیط زیست از جمله ارزیابی وضعیت آب می‌توان استفاده کرد.
نتایج این مطالعه در مجله Small منتشر شده است.