کشیدن تصویر نانویی سگ آبی در دانشگاه ایالتی اورگان

اخیراً محققانی از دانشگاه ایالتی اورگان(OSU) توانسته‌اند با استفاده از یک فرآیند نانویی، کوچکترین تصاویر ممکن از یک سگ آبی و همچنین آرم این دانشگاه را ترسیم کنند. این تصاویر چنان کوچکند که با هیچ میکروسکوپ نوری‌ای دیده نمی‌شوند.

اخیراً محققانی از دانشگاه ایالتی اورگان(OSU) توانسته‌اند با استفاده از یک فرآیند نانویی، کوچکترین تصاویر ممکن از یک سگ آبی و همچنین آرم این دانشگاه را ترسیم کنند. این تصاویر چنان کوچکند که با هیچ میکروسکوپ نوری‌ای دیده نمی‌شوند.
جورج بوچترل که یکی از دانشجویان آلمانی فیزیکِ OSU است، در این باره می‌گوید: «ما در فرآیندهای نانولیتوگرافی‌ای که برای آزمایشات مربوط به الکترونیکِ نانولوله‌ای و گرافنی انجام می‌دهیم، باید قادر باشیم تا الگوهای دلخواه را با دقت بسیار زیادی ترسیم کرده و برش دهیم و به همین دلیل، سعی کردیم تا چند الگوی شناخته‌شده را ترسیم کرده و به این شکل، یک تمرین بسیار سودمند انجام دهیم».
نوک قلمی که برای ترسیم نقوش مذکور استفاده شده‌ است، ۱۰۰۰۰۰ بار کوچکتر از نوک خودکار معمولی است و تنها به اندازه یک مولکولِ پروتئینِ منفرد، عرض دارد. این قلم توسط یک میکروسکوپِ نیروی اتمی (AFM) کنترل می‌شود. محققان مذکور این ابزار را طوری برنامه‌ریزی کردند که بر روی قلم ایجاد فشار کرده و خطوط دقیقی با عرض یک مولکول منفرد رسم نماید.
همچنین مت لیدن، یکی از دانشجویان دکترای OSU که با این پروژه همکاری می‌کرده است، می‌گوید: «کوچکترین ابعادی که الکترونیکِ مدرن به آن دسترسی دارد۱۰۰ نانومتر است، درحالیکه ما به یک دهم این اندازه، دست یافته‌ایم. گرچه تولیدات ما برای تولید انبوه مناسب نیستند اما می‌توان از این روش در تحقیقات و ساخت نمونه‌های اولیه بهره گرفت.»
بنا به اظهارات محققان مذکور، حوزه‌هایی که در آینده از این روش بهره می‌گیرند، نانوالکترونیکِ گرافنی و همچنین نانولوله‌ی کربنی می‌باشند و کاربردهای بالقوه‌ی این فناوری، ابزارهای الکتریکی‌ای چون حسگرهای زیستی و حتی ابزارهای تشخیص بیماری انسانی هستند.