آیا نانو باکتری ها زنده هستند؟

ذرات کوچکی موسوم به نانو باکتری ها از زمان کشف آن ها در حدود ۲۰ سال قبل تا کنون محققان را فریب داده اند. شاید مهمترین سئوالی که تاکنون مطرح بوده است این است که آیا این باکتری ها زنده هستند یا خیر ؟ نانو باکتری‌ها که گاهی بنام nanobes یا نانوذرات کلسیفیه کننده نیز نامیده می‌شوند دارای ویژگیهایی که دانشمندان جهت زندگی کردن معین کرده‌اند، نمی‌باشند.

ذرات کوچکی موسوم به نانو باکتری ها از زمان کشف آن ها در حدود ۲۰ سال قبل تا کنون محققان را فریب داده اند. شاید مهمترین سئوالی که تاکنون مطرح بوده است این است که آیا این باکتری ها زنده هستند یا خیر ؟ نانو باکتری‌ها که گاهی بنام nanobes یا نانوذرات کلسیفیه کننده نیز نامیده می‌شوند دارای ویژگیهایی که دانشمندان جهت زندگی کردن معین کرده‌اند، نمی‌باشند.
محققان در کارگاهی که توسط آکادمی ملی علوم آمریکا جهت این موضوع خاص برگزار گردید محاسبه کردند که کمترین اندازه سلولی بر روی زمین جهت دارا بودن سیستم ماشینی سلولی مبتنی برفعالیت DNA ، بایستی حداقل ۲۰۰ نانومتر باشد اما نانو باکتری ها اندازه ای در حد ۸۰ نانومتر دارا می‌باشند. از این رو به نظر نمی رسد که آنها موجودات زنده‌ای باشند مگر اینکه دارای سیستم بیان ژنی منحصر به فردی باشند.
البته گزارشات دیگری نیز در همین زمینه قبلاً منتشر شده‌اند. در تحقیقی که اخیراً توسط محققین دانشگاه راکفلر صورت گرفته و در مجله PNAS منتشر شده است این ذرات را ذرات شبه نانو باکتری نامیدند. به عقیده آنها این باکتری‌ها از کلسیم کربنات ساخته شده‌اند. آنها مطالعات زیادی بر روی این باکتری ها انجام دادند و نشان دادند که آنها فاقد DNA و RNA می باشند و توضیح دادند که ساخت آن ها به روش های غیر زیستی قابل توجیه است.
یک نکته در خصوص نانو باکتری‌ها واضح است و آن این است که آنها توزیع گسترده ای دارند و تقریباً در هر بخش از بدن انسان که بررسی شده است وجود دارند در زیر میکروسکوپ الکترونی نانو باکتری‌ها شبیه باکتری‌های معمولی هستند و حتی شبیه سلولهای در حال تقسیم می‌باشند. علاوه بر آن هنگامی که محققان نانوباکتری‌ها را تحت تابش گاما قرار دادند رشد آنها در محیط کشت متوقف نگردید. خاصیت شبه باکتری دیگر نانوباکتری‌ها این است که آنها قادرند هسته هیدروکسی آپاتیت بسازند.
این ماده بطور گسترده ای در ساخت دندان‌ها و استخوان‌های انسان‌ها و حیوانات استفاده می‌شود. نانوباکتری‌ها به عنوان کوچکترین شکل های سلولی بر روی زمین مطرح شده‌اند و نشان می‌دهند که چگونه زندگی سلولی بر روی زمین آغاز گردیده است.
مطالعه حاضر نشان داد که نانوباکتری ها احتمالا جزء موجودات زنده نیستند.