چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

در ادامه سلسله همایشهای دانشجویی، چهارمین همایش در مهرماه ۱۳۸۷ در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار خواهد شد. این همایش ها، در راستای آشنایی دانشجویانی که پایان نامه های آنان در کمیته علمی ستاد پذیرفته شده است برگزار می شود و دانشجویان، در این همایش ها، پایان نامه های فناوری نانو خود را در قالب مقاله ارائه خواهند کرد.

در ادامه سلسله همایشهای دانشجویی، چهارمین همایش در مهرماه ۱۳۸۷ در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار خواهد شد. این همایش ها، در راستای آشنایی دانشجویانی که پایان نامه های آنان در کمیته علمی ستاد پذیرفته شده است برگزار میشود و دانشجویان، در این همایش ها، پایان نامه های فناوری نانو خود را در قالب مقاله ارائه خواهند کرد.
این افراد جهت دریافت مرحله دوم حمایت های تشویقی پایان نامه خود موظف به ارائه گواهی شرکت و سخنرانی در این همایش ها می باشند. (شرکت در همایش فقط جهت دریافت مبلغ حمایت ضروری است و دانشجویان حتی قبل از شرکت در همایش در صورت دفاع از پایان نامه خود، می توانند ان را جهت داوری ارسال کنند).
این آیین نامه برای تمام افرادی که تاکنون مرحله دوم حمایت های تشویقی پایان نامه خود را دریافت نکرده اند قابل اجرا خواهد بود.
زمان های مهم:
• آخرین مهلت ارسال مقالات تا ۲ مرداد ماه ۱۳۸۷
• اعلام پذیرش مقالات تا ۶ شهریور ماه ۱۳۸۷
• آخرین مهلت ثبتنام ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۷
• زمان برگزاری همایش ۱۷ تا ۱۹ مهر ماه ۱۳۸۷
جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید