برگزاری کنفرانس بین‌المللی فناوری‌ نانو در عربستان

کنفرانس بین‌المللی فناوری‌ نانو توسط مرکز فناوری‌نانو در دانشگاه ملک عبدالعزیز در جده در تاریخ ۱۷ تا ۱۹ ژوئن سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.

کنفرانس بین‌المللی فناوری‌ نانو توسط مرکز فناوری‌نانو در دانشگاه ملک عبدالعزیز در جده در تاریخ ۱۷ تا ۱۹ ژوئن سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.
در این کنفرانس با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌ها» که با حمایت
Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud برگزار می‌شود، تعدادی از محققان و متخصصان برتردر زمینه‌ی فناوری نانو شرکت خواهند کرد.
تمرکز این کنفرانس بر روی فرصت‌های موجود در زمینه‌ی صنایع جدیدِ مبتنی بر فناوری نانو در کشور عربستان است.