دو برابر شدن ذخیره سازی Co2 با استفاده از نانو مواد جدید

در مقابله با اثرات تغییرات آب و هوایی ناشی از گازهای گلخانه‌ای به همان اندازه که کاهش ورود Co2 و دیگر گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر مهم است می‌بایست به دفن کربن (Carbon Sequestration) به عنوان ابزاری ضروری در این مقابله توجه نمود.

در مقابله با اثرات تغییرات آب و هوایی ناشی از گازهای گلخانه‌ای به همان اندازه که کاهش ورود Co2 و دیگر گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر مهم است می‌بایست به دفن کربن (Carbon Sequestration) به عنوان ابزاری ضروری در این مقابله توجه نمود.
به‌رغم امیدوارکننده بودن برخی از روش‌های جدید، متأسفانه تعداد زیادی از ایده‌های شناخته‌شده در زمینه چگونگی دفن Co2، به‌راحتی قابل عملی شدن نیستند. گروهی از محققان فرانسوی به سرپرستی ژرارد فری در دانشگاه ورسای، تصمیم به پمپ کردن Co2 به زیر زمین گرفته‌اند و تمرکز آنها در این تحقیق بر روی فناور‌ی‌نانو است.
ماده جدید آنها، MIL-101، است که ” بهترین ماده برای دفن کربن ” نامیده می شود. یک متر مکعب از این ماده قادر است تا ۴۰۰ متر مکعب گاز را در خود جای دهد، این در حالی است که این عدد برای بهترین نمونه های موجود تجاری تنها۲۰۰ مترمکعب است.
MIL-101، که به‌عنوان ترفتالات کروم(chromium terephtalate) نیز شناخته می‌شود، قابلیت ذخیره‌سازی اشاره‌شده‌ای را دارد و دلیل این امر هم این است که ضخامت ساختار آن تنها ۲٫۹ تا ۳٫۴ نانومتر بوده و سطحی بیش از ۶۰۰۰ مترمربع به ازای هر یک گرم دارد. علاوه بر این ساختار، این ماده متخلخل است، همین امر منجر به گیراندازی مولکول‌های کوچک Co2 در آن می‌شود و می‌توان از آن در جذب مستقیم Co2 از تأسیسات انرژی، انتهای لوله‌ها و دود دودکش‌ها استفاده نمود. این فناوری امیدهای زیادی را برای ذخیره‌سازی گازهای هیدروژن و متان در استفاده از آنها به‌عنوان پیل سوختی در خودروها ایجاد نموده‌است.