اولین تصویر نانومقیاس از خاک

یک مشت خاک، شباهت زیادی به مخلوطی از موز، توت فرنگی و سیب دارد؛ مخلوطی که بسیار سخت می‌توان گفت که در آن چیست، مخصوصاً اگر قبلاً هیچ کدام از میوه‌ها را نخورده باشیم؛ اما با دقت به ترکیب آلی خاک، متوجه می شویم که ترکیبی از مواد گوناگون شناخته‌شده، هستند. محققان متوجه شدند که ترکیبات خاک مناطق مختلف جهان، مثل آمریکای شمالی، پاناما، برزیل، کنیا و… ـ که گمان می‌کردند بسیار شبیه هم هستند ـ در مقیاس میکرومتر ترکیبات متفاوتی را نشان می‌دهند.

یک مشت خاک، شباهت زیادی به مخلوطی از موز، توت فرنگی و سیب دارد؛ مخلوطی که بسیار سخت می‌توان گفت که در آن چیست، مخصوصاً اگر قبلاً هیچ کدام از میوه‌ها را نخورده باشیم؛ اما با دقت به ترکیب آلی خاک، متوجه می شویم که ترکیبی از مواد گوناگون شناخته‌شده، هستند. محققان متوجه شدند که ترکیبات خاک مناطق مختلف جهان، مثل آمریکای شمالی، پاناما، برزیل، کنیا و… ـ که گمان می‌کردند بسیار شبیه هم هستند ـ در مقیاس میکرومتر ترکیبات متفاوتی را نشان می‌دهند.
محققان دانشگاه کرنل موفق شدند تا با استفاده از اشعه x ، جزئیات بیشتری از ترکیبات آلی خاک را آشکار کنند. با استفاده از این روش می‌توان به بسیاری از فرایندهای شیمیایی موجود در خاک پی برد؛ مثلاً وقتی که این مواد در معرض رطوبت، گرما و یا سرما قرار می‌گیرند، چه اتفاقی برای مواد موجود در خاک می‌افتد؛ و یا چگونه خاک می‌تواند با آزاد کردن کربن بر شرایط آب و هوایی تأثیر بگذارد.
محققان همچنین الگوهایی از محل‌هایی را شناسایی کردند که انواعی از ترکیبات احتمالی در مقیاس نانو را دارند.
لمن، سرپرست مطالعات، می‌گوید: «حال می‌توانیم ترکیبات خاصی را در محل‌های مشخصی جای‌دهی کنیم. ما دریافتیم که کربن سیاه به‌صورت ذرات مجزایی در حفرات قرار می‌گیرد، در حالی که محصولات میکروبی اطراف سطح مواد معدنی را می‌پوشانند.»
این روش به محققان اجازه می‌دهد تا خاک را تجزیه کرده، ترکیبات آنها را از هم جدا کنند و فعل و انفعالات موجود در خاک را بهتر درک کنند.