شناخت سلول‌های سرطانی متاستاتیک با نانوذرات اکسید آهن

اگر غدد لنفاوی حاوی سلول‌های سرطانی متاستاتیک باشد، نانوذرات آهن در آنها جمع می‌شوند، پس می‌توانند در تشخیص گسترش متاستاز سرطان مفید باشند.

اگر غدد لنفاوی حاوی سلول‌های سرطانی متاستاتیک باشد، نانوذرات آهن در آنها جمع می‌شوند، پس می‌توانند در تشخیص گسترش متاستاز سرطان پروستات مفید باشند.
یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه هاروارد نشان دادند که این نانوذرات می‌توانند متاستازهای غدد لنفاوی را به‌طور اختصاصی و با حساسیت بالا در سرطان کلیه، شناسایی کنند. در این مطالعه اکسید آهن با روکش دکستران برای نه مریض با تومور کلیه تجویز و ثابت شد که این ذرات به‌طور مشخص توانایی شناسایی متاستازهای غدد لنفاوی و تفکیک آنها از ضایعات خوش‌خیم را با MRI دارند.
این اطلاعات با استفاده از روش‌های قدیمی تشخیص امراض بافتی تأیید گردیده؛ البته ادامه تحقیقات، محققان را به این نتیجه رساند که استفاده از نانوذرات اکسید آهن به‌عنوان یک روش غیر تهاجمی برای شناخت بیماری‌های متاستاتیک، نیازمند کارآزمایی‌های بالینی بزرگ‌تری در آینده خواهد بود.