سمینار فناوری‌نانو و نقش آن در حفاظت از محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری انجمن نانوفناوری ایران، سمینار یک روزه با عنوان فناوری‌نانو و نقش آن در حفاظت از محیط زیست برگزار می‌کنند.

سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری انجمن نانوفناوری ایران، سمینار یک روزه با عنوان فناوری‌نانو و نقش آن در حفاظت از محیط زیست برگزار می‌کنند.

تاریخ سمینار: پنج شنبه ۳۰/۳/۱۳۸۷

زمان سمینار: از ساعت ۸ الی ۱۴

محل برگزاری: تهران- ضلع شمالی بزرگراه شهید حکیم – پارک پردیسان – سازمان حفاظت محیط زیست – سالن سبز

علاقمندان به حضور در این سمینار با شماره تلفن ۸۸۲۴۴۵۹۳ – دفتر فناوری نانو سازمان حفاظت محیط زیست تماس بگیرند.

برنامه سمینار:

ردیف عنوان برنامه ساعت برگزاری
۱ پذیرش و ثبت نام ۰۰/۸-۳۰/۷
۲ تلاوت قرآن، خیر مقدم و اعلام
برنامه
۱۵/۸-۰۰/۸
۳ سخنرانی آقای دکتر جهانشاهی، مدیر
دفتر فناوری‌نانو سازمان حفاظت محیط زیست
۳۵/۸-۱۵/۸
۴ سخنرانی خانم دکتر فاطمه واعظ
جوادی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۵۵/۸-۳۵/۸
۵ سخنرانی آقای دکتر سالار آملی،
معاون محترم فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
۱۰/۹-۵۵/۸
۶ سخنرانی آقای دکتر قاسم
عموعابدینی از دانشگاه تهران
نانوبیوتکنولوژی سبز
۳۰/۹-۱۰/۹
۷ سخنرانی آقای دکتر محسن بهرامی از
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بررسی احتمالی مخاطرات احتمالی
فناوری‌نانو و تعیین اولویت‌های تحقیقاتی این حوزه

۵۰/۹-۳۰/۹
۸ سخنرانی آقای دکتر منوچهر وثوقی
از دانشگاه صنعتی شریف

نقش فناوری‌نانو در تصفیه
آلاینده‌های خطرناک زیست‌محیطی

۱۰/۱۰-۵۰/۹
۹ سخنرانی آقای دکتر ابراهیم شیرانی
از دانشگاه صنعتی اصفهان
معرفی قطب فناوری‌نانو در محیط
زیست- دانشگاه صنعتی اصفهان
۲۵/۱۰-۱۰/۱۰
۱۰ پذیرایی ۴۰/۱۰-۲۵/۱۰
۱۱ برنامه ششمین نشست مجمع عمومی
انجمن نانوفناوری ایران
۱۵/۱۳-۴۰/۱۰
۱۲ نماز و نهار ۱۴-۱۵/۱۳