کارگاه آموزشی یک روزه تعیین مشخصات نانو مواد

کارگاه آموزشی یک روزه تعیین مشخصات نانو مواد با همکاری شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در دانشگاه علم و صنعت ایران، روز ۱۶ تیرماه ۱۳۸۷، برگزار می‌شود.

کارگاه آموزشی یک روزه تعیین مشخصات نانومواد با همکاری شبکه
آزمایشگاهی فناوری نانو در دانشگاه علم و صنعت ایران، روز ۱۶
تیرماه ۱۳۸۷، برگزار می‌شود. تدریس این دوره را دکتر حجت اله
ولی، استاد و مدیر آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی دانشگاه مک
گیل کانادا و محقق مرکز مطالعاتی ناسا ، با همکاری دکتر فرزاد
جلیلیان، محقق دپارتمان مهندسی مواد دانشگاه مک گیل کانادا، بر
عهده دارند.

عنوان‌های مورد بحث در این دوره عبارتند از:

* Advanced Characterization and Imaging Technologies in
Materials Sciences

* Characterization Of Bio Materials

* Sample preparation, imaging and analysis of Nano-materials
using TEM, SEM and Nano-SIMS

* Sample preparation techniques for EBSD ( Electron
Backscatter Diffraction ) and FIB (Focus Ion Beam )

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، پس از
تکمیل فرم ثبت نام
و واریز وجه، با دفتر قطب علمی مواد پیشرفته
دانشگاه علم و صنعت ایران (تلفن: ۷۳۹۱۲۸۸۶ ، ۷۳۹۱۲۸۲۷
،۷۷۸۹۹۳۹۹ ) تماس گرفته و یا با پست الکترونیکی ceamp [@]
iust.ac.ir مکاتبه نمایند.

هزینه ثبت نام: مبلغ ۲۰۰ هزار ریال واریز شده به حساب شماره
۴/۱۰۹۹۷ بانک ملت شعبه دانشگاه علم و صنعت ایران به نام « قطب
علمی مواد پیشرفته»، آقای محمدرضا ابوطالبی

دانشجویان از ۵۰% تخفیف برخوردار می شوند.

مکان: دانشگاه علم و صنعت ایران – مجتمع امام خمینی (ره)