فیزیک دستگاه‌های نانولوله کربنی

عنوان: Physics of Carbon Nanotube Devices
نویسنده(گان) : Francois Leonard
شماره شابک: ۰۸۱۵۵۱۵۷۳۱
تعداد صفحات: ۳۰۰
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: William Andrew
قیمت: ۱۸۰ دلار
در حوزه فناوری‌نانو، نانولوله‌های کربنی از جمله مهم‌ترین موادی هستند که بخش اعظمی از تحقیقات علمی و توسعه را به خود اختصاص داده‌اند. خواص مکانیکی و شیمیایی عالی نانولوله‌های کربنی، منجر به دستکاری راحت آنها شده، اجازه ساخت انواع مختلفی از دستگاه‌ها مثل دستگاه‌های الکترونیکی، الکترومکانیکی، اپتوالکترونیکی و دستگاه‌های حسگری را می‌دهد.

عنوان: Physics of Carbon Nanotube Devices
نویسنده(گان) : Francois Leonard
شماره شابک: ۰۸۱۵۵۱۵۷۳۱
تعداد صفحات: ۳۰۰
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: William Andrew
قیمت: ۱۸۰ دلار
 

در حوزه فناوری‌نانو، نانولوله‌های کربنی از جمله مهم‌ترین موادی هستند که بخش
اعظمی از تحقیقات علمی و توسعه را به خود اختصاص داده‌اند. خواص مکانیکی و شیمیایی
عالی نانولوله‌های کربنی، منجر به دستکاری راحت آنها شده، اجازه ساخت انواع مختلفی
از دستگاه‌ها مثل دستگاه‌های الکترونیکی، الکترومکانیکی، اپتوالکترونیکی و دستگاه‌های
حسگری را می‌دهد.
دستگاه‌های نانولوله کربنی رفتار بسیار متفاوتی نسبت به دستگاه‌هایی دارند که از
مواد رایج و قدیمی استفاده می‌کنند و مزایای کاملاً جدیدی را نیز ارائه می‌کنند.

این کتاب، برای محققان، مهندسان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد طراحی شده و
همانند پلی بین جنبه‌های نظری و عملی دستگاه‌های نانولوله کربنی عمل می‌کند. در این
کتاب بر قوانین فیزیکی اساسی ـ که بر روی اصول کاری این دستگاه‌ها، حمک‌فرماست،
تأکید شده، آنها را شرح می‌‌دهد. این قوانین در الکترونیک، سیستم‌های
نانوالکترومکانیکی، گسیل میدانی، اپتوالکترونیک و حسگرها، کاربرد دارند. سایر مباحث
نیز شامل تماس الکتریکی، اتصال‌های p-n، ترانزیستورها، انتقال بالستیک، نوسانگرها،
محرک‌های دورانی، تفرق فونون- الکترون، هدایت نوری و گسیل نوری، می‌شود.
بسیاری از جنبه‌های مورد بحث در این کتاب، اختلاف قابل توجهی با آن چیزی دارد که در
کتاب‌ها یا مواد معمولی و رایج، یاد گرفته‌ایم، که برای توسعه فناوری‌ نانولوله‌های
کربنی در آینده، لازم و ضروری هستند.

فهرست مطالب
۱- مقدمه؛
۲- نانولوله‌های کربنی فلزی برای انتقال جریان؛
۳- فیزیک اتصالات نانولوله‌ای/ فلز؛
۴- دستگاه‌های الکترونیکی؛
۵- دستگاه‌های الکترومکانیکی؛
۶- نشر میدانی؛
۷- دستگاه‌های اپتوالکترونیک؛
۸- حسگرهای شیمیایی و بیولوژیکی.