فیزیک و شیمی نانوجامدات

عنوان: The Physics and Chemistry of Nanosolids
نویسنده(گان) : Frank J. Owens، Charles P. Poole
شماره شابک: ۰۴۷۰۰۶۷۴۰۳
تعداد صفحات: ۵۴۰
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: Wiley-Interscience
قیمت: ۷۳ دلار
در این کتاب یک رویکرد آموزشی نسبت به موضوعات اتخاذ شده: برای فهم خواص فیزیکی و شیمیایی ماکروسکوپیک جامدات، تنها مقدماتی از آنها ارائه شده و مدل‌هایی مانند تئوری فونون، ارتعاش شبکه‌ها و ساختار نواری الکترونیکی، برای توضیح خواص مواد، توسعه پیدا کرده‌است.

عنوان: The Physics and Chemistry of Nanosolids
نویسنده(گان) : Frank J. Owens، Charles P. Poole
شماره شابک: ۰۴۷۰۰۶۷۴۰۳
تعداد صفحات: ۵۴۰
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: Wiley-Interscience
قیمت: ۷۳ دلار
 

در این کتاب یک رویکرد آموزشی نسبت به موضوعات اتخاذ شده: برای فهم خواص فیزیکی و
شیمیایی ماکروسکوپیک جامدات، تنها مقدماتی از آنها ارائه شده و مدل‌هایی مانند
تئوری فونون، ارتعاش شبکه‌ها و ساختار نواری الکترونیکی، برای توضیح خواص مواد،
توسعه پیدا کرده‌است. نویسندگان این کتاب، سعی کرده‌اند تا توضیح دهند که چگونه
خواص مواد در مقیاس نانومتر، وابسته به ‌اندازه بوده و با استفاده از مدل‌های نسبتاً
ساده فیزیکی و شیمیایی در حالت جامد، چرایی ایجاد این تغییرات را توضیح می‌دهند و
در این کتاب موارد زیر در نظر گرفته شده‌است:
• فراهم آوردن مروری مقدماتی بر مفاهیم پایه‌ای جامدات؛
• توضیح روش‌های گوناگون مورد استفاده برای اندازه‌گیری خواص نانوجامدات؛
• شرح دادن اینکه چرا و چگونه وقتی اندازه جامدات به ابعاد نانوکاهش می‌یابد، خواص
آنها تغییر می‌کند و این تغییر خواص تا چه مقدار قابل پیش بینی است؛
• این کتاب فصلی دارد که کلاً به مواد نانوساختار کربنی مهم و کاربردهای بالقوه
نانوساختارهای کربنی، اختصاص یافته‌است؛
• در این کتاب، در انتهای هر فصل یک سری تمرین‌هایی وجود دارد تا درک خواننده از
مطالب ارائه‌شده، بیشتر شود.
این کتاب، کتاب درسی ایده‌الی برای دانشجویان بوده و یک خودآموز ارزشمند برای
محققان صنعتی و محققانی است که علاقمند هستند تا در مورد موضوعات مهم بالا، مطالبی
یاد بگیرند.

فهرست مطالب
۱- فیزیک جامدات توده‌ای؛
۲- روش‌های اندازه‌گیری خواص نانوساختارها؛
۳- خواص نانوذرات منفرد؛
۴- شیمی نانوساختارها؛
۵- نانوساختارهای پلیمری و بیولوژیکی؛
۶- انرژی چسبندگی؛
۷- خواص ارتعاشی؛
۸- خواص الکترونیکی؛ ۹- چاه‌ها، سیم‌ها و نقاط کوانتومی؛
۱۰- نانوساختارهای کربنی؛
۱۱- مواد نانوساختار توده‌ای؛
۱۲- خواص مکانیکی مواد نانوساختار؛
۱۳- مغناطیس در نانوساختارها؛
۱۴- نانوالکترونیک، اسپینترونیک، الکترونیک مولکولی و فوتونیک؛
۱۵- ابررسانایی در نانومواد.