عرضه درمان جدید سرطان بوسیله شرکت مینروا

شرکت بیوتکنولوژی مینروا، یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه توسعه فناوری نانو، سلولهای بنیادی و درمان سرطان است. این شرکت اخیراً از پیشرفت مهمی که بر اساس هدف‌گیری یک هدف مهم در سلولهای سرطانی بدن انسان بدست آمده ، خبر داده است. این شرکت به کمک فناوری نانو که در اختیار دارد برای آشکار ساختن یک مکانیسم ملکولی که در رشد سلولهای سرطانی و دست اندازی آن ها نقش دارد، استفاده کرده است.

شرکت بیوتکنولوژی مینروا، یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه توسعه فناوری نانو،
سلولهای بنیادی و درمان سرطان است. این شرکت اخیراً از پیشرفت مهمی که بر اساس
هدف‌گیری یک هدف مهم در سلولهای سرطانی بدن انسان بدست آمده ، خبر داده است. این
شرکت به کمک فناوری نانو که در اختیار دارد برای آشکار ساختن یک مکانیسم ملکولی که
در رشد سلولهای سرطانی و دست اندازی آن ها نقش دارد، استفاده کرده است.

در این مطالعه تمرکز بر روی یک گیرنده سطحی موسوم به MUC1 صورت گرفته است که در
تومورهای جامد انسانی ۷۵%، سلولهای سرطان سینه ۹۶% و در سلولهای پروستات ۴۷% و
بسیاری از تومورهای دیگر وجود دارد. از MUC1 به عنوان یک نشانگر با ارزش تشخیصی جهت
تشخیص سرطان سینه استفاده می‌شود.

این شرکت با استفاده از فناوری نانو که در اختیار دارد نشان داده است MUC1 در بدن
قیچی شده و به فرم جدیدی موسوم به MUC1* تبدیل می گردد. در این حالت MUC1* با اتصال
یک لیگاند جدید موسوم به NM23 همراه با گیرنده‌های فاکتور رشد به فرم دوتایی تبدیل
میشود. این روند اتصال و دوتایی شدن باعث از تعادل خارج شدن روند رشد سلولی تهاجم و
دست اندازی سرطان میشود. جلوگیری از دوتا شدن MUC1* و اتصال NM23 باعث از بین رفتن
سلولهای سرطانی می‌شود.

شرکت مینروا نشان داده است که هم درمان با آنتی بادی و هم ملکول‌های کوچک باعث مهار
گیرنده و در نتیجه مهار رشد سلول سرطانی می‌گردند.

از این کشف جدید احتمالاً برای انجام تشخیص‌های بهتر نیز استفاده خواهد شد. شرکت
مینروا با همکاری یکی از آزمایشگاههای مطرح کالیفرنیا ، نشان داده است که MUC1* در
مقایسه با MUC1 در تعداد زیادی از انواع سرطان‌ها به میزان بسیار بیشتری یافت
می‌شود لذا در آینده از این روش برای تشخیص و پیش‌بینی پیشرفت بیماری سرطان استفاده
خواهد شد.