ساخت لوله آزمایش‌هایی در مقیاس نانو مشابه با محیط واقعی سلول

محققان مؤسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) آمریکا موفق به ساخت نانولوله آزمایشهایی شدند که به کمک آن می‌توان مولکولهای پروتئینی را در شرایطی مشابه با محیط سلول زنده مورد مطالعه قرار داد.

محققان مؤسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) آمریکا موفق به ساخت نانولوله
آزمایشهایی شدند که به کمک آن می‌توان مولکولهای پروتئینی را در شرایطی مشابه با
محیط سلول زنده مورد مطالعه قرار داد.

این محققان با محدود کردن مولکول پروتئین در یک نانو قطره آب، توانستند مستقیماً
دینامیک و تغییرات ساختاری این زیست مولکولها را مورد مطالعه قرار دهند. این
نانوقطره‌ها مشابه محیط واقعی سلول و محل رشد پروتئین‌ها طراحی شده‌اند و به کمک آن
می‌توان به بررسی مبنای مولکولی بیماری‌ها پرداخته و اطلاعاتی برای توسعه روشهای
درمانی جدید بدست آورد.

به عنوان مثال پروتئین‌های آسیب دیده در بسیاری از بیماری‌ها و از جمله دیابت نوع
۲، آلزایمر و پارکینسون نقش دارند. محققان با مشاهده چگونگی نقص پروتئین‌هایی که در
این نانو قطره‌های قرار گرفته‌اند، اطلاعات تازه ای درباره بیماریها پیدا کرده و
می‌توانند روشهای درمانی جدیدی بیابند.

این نانوقطره‌ها با استفاده از میکروپیپت‌های ریز شیشه ای در سیال روغنی زیر
میکروسکوپ غوطه ور شده و مورد مطالعه قرار می‌گیرند. برای نگهداشتن این قطره‌های
کوچک (با قطر معمولاً کمتر از یک میکرون) در زیر میکروسکوپ، از یک پرتو لیزری
استفاده شد. پرتو لیزر دیگری هم به ایجاد تحریک فلورسانس در مولکول یا مولکولهای
داخل این قطره می‌پردازد.

به این ترتیب تعداد مولکولهای داخل نانو قطره‌ها مشخص شده و حرکت و یا تغییرات
ساختاری مولکول یا مولکولهای محدود شده آشکار می‌گردد. با این روش محققان می‌توانند
چگونگی برهم کنش دو پروتئین یا بیشتر را مورد مطالعه قرار دهند.

این آزمایش با استفاده از تنها چند مولکول و مقدار کمی معرف قابل انجام است و دیگر
نیاز چندانی به مواد شیمیایی سمی یا گران نخواهد بود. مزیت دیگر این روش آن است که
عملکرد این مولکولها تحت تأثیر محدودیت ایجاد شده قرار نگرفته و به جداره‌ها
نمی‌چسبند

گفتنی است گزارشی از این تحقیق در نشریه لانگموئر و با عنوان ” پروتئین دارای
فلورسانس سبز واقع در نانوقطره‌های آبی ” به چاپ رسیده است.