نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو در آفریقای جنوبی

دپارتمان علم و فناوری یا DST آفریقای جنوبی با همکاری دولت فرانسه و مرکزِ Sci-Bono Discovery Centre ، نمایشگاهی به نام «نمایشگاه فناوری نانوی لا ویلت (La Villette)» برگزار کردند.

دپارتمان علم و فناوری یا DST آفریقای جنوبی با همکاری دولت فرانسه و مرکزِ Sci-Bono
Discovery Centre ، نمایشگاهی به نام «نمایشگاه فناوری نانوی لا ویلت (La Villette)»
برگزار کردند.
این نمایشگاه معتبر جهانی توسط گروه اجرایی DST در مرکز مذکور که در نیوتاون
(Newtown) واقع است، دایر شد. نیوتاون یک مرکز شناخته‌شده برای فعالیت‌های هنری و
فوق‌برنامه در ژوهانسبورگ است.
نمایشگاه مذکور شامل چهار حوزه‌ی کاری شالوده‌ها، تکنیک‌ها، کاربردها و مشکلات در
رابطه با فناوری نانو بود و در آن از پوسترها، فیلم‌ها و نمایش‌های محاوره‌ای
استفاده شد. این نمایشگاه به علوم پایه، مقیاس‌های بسیار کوچک و منشا فناوری‌نانو
پرداخته و کارهای انجام گرفته توسط دانشمندان، تجهیزات مورد استفاده در این فناوری
و نحوه‌ی پیشبرد تحقیقات را تشریح کرد.
همچنین در این نمایشگاه به پیامدهای فناوری نانو در رابطه با انرژی و محیط،
کاربردهای درمانی و مواد جدید برای کاربردهای ورزشی و غیره توجه شد. DSTتلاش کرد تا
در نمایشگاه مذکور ابزارهای لازم برای اثرگذاری علم و فناوری بر روی رشد اقتصادی و
توسعه در جهت یک توسعه پایدار در آفریقای جنوبی را معرفی کند.
تلاش‌هایی که توسط دولت به منظور ایجاد آگاهی در آفریقای جنوبی نسبت به فناوری نانو
و مزایای بالقوه‌اش در دست انجام است تمایلات و توجهات را متوجه علم و فناوری نانو
خواهد نمود.