ساخت نانوذرات چند کاره جهت هدف گیری، تصویربرداری و درمان سرطان

محققان دانشگاه کالیفرنیا توانسته‌اند با قرار دادن نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن در درون روکشی از سیلیکا، نانوذراتی چندکاره با قابلیت تصویربرداری، هدف‌گیری و درمان تومورها بسازند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا توانسته‌اند با قرار دادن نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن در درون روکشی از سیلیکا، نانوذراتی چندکاره با قابلیت تصویربرداری، هدف گیری و درمان تومورها بسازند.
قرار دادن نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن در درون روکشی از سیلیکا باعث ایجاد نوعی نانوذره چندکاره می‌گردد. این مواد قابلیت تصویربرداری، هدف‌گیری و درمان تومورها را با استفاده از داروهای ضدسرطان نامحلول در آب دارا هستند.
محققان دانشگاه کالیفرنیا این نانوذرات جدید را که هسته اکسید آهن و روکش متخلخلی از سیلیکا دارند، ساخته‌اند.
آنها نانوذرات ابداعی خود را با اسید فولیک که یک ماده هدف گیرنده تومورها است و با یک ماده رنگی فلورسانت، جهت فراهم کردن تصویربرداری نوری روکش کردند. غوطه‌ور کردن ذرات در حلال حاوی داروهای پاکلی تاکسل و یا کامپتوتسین که هر دو بسیار کم محلول در آب هستند و انتقال آنها به تومورها مشکل بوده و باعث بارگیری مقادیر زیادی دارو در منافذ سیلیکا می‌گردد. مطالعات نشان داد که نانوذرات حاوی دارو به مدت حداقل دو ماه پایدار هستند.
مطالعات صورت گرفته بر روی سلول‌های سرطان پانکراس نشان داد که نانوذرات هدفمند به سرعت توسط سلول‌های سرطانی جذب شده در حالی که در انواع غیرهدفمند چنین اتفاقی نیافتاد. علاوه‌بر آن، آنها قادر بودند که جذب نانوذرات را به هر دو روش MRI و طیف سنجی نوری مورد ارزیابی قرار دهند که این کار هم به دلیل وجود هسته اکسید آهن و رنگ فلورسانت میسر گردید.
این مطالعه هم‌چنین نشان داد که نانوذرات هدفمند در مقایسه با انواع غیر هدفمند برای سلول‌های سرطانی سمی‌تر بودند. نتایج این مطالعه در مجله ACS Nano منتشر شده است.