همکاری عربستان با ژاپن در زمینه تصفیه آب با استفاده از فناوری‌نانو

اخیراً شرکت تبدیل آب شور عربستان سعودی یا SWCC یک پروژه تحقیقاتی مشترک را با مرکز بازیافت آب ژاپن در زمینه‌ی کاربردهای فرآیندهای نانویی تصفیه‌ی آب در عملیات‌های تقطیر آغاز کرده است.

New Page 1

اخیراً شرکت تبدیل آب شور عربستان سعودی یا SWCC یک پروژه تحقیقاتی مشترک را با مرکز بازیافت آب ژاپن در زمینه‌ی کاربردهای فرآیندهای نانویی تصفیه‌ی آب در عملیات‌های تقطیر آغاز کرده است.
پروژه مذکور در موسسه تحقیقات آب شور در شهر جبیل این کشور آغاز شده است. فحد الشریف، مدیر SWCC اظهار داشت که این موسسه چندین توافق‌نامه برای توسعه‌ی فناوری تصفیه‌ و بازیافت آب امضا کرده است. شرکت آب عربستانژاپن به دنبال کاهش هزینه‌های تولید آب تصفیه‌شده و فناوری‌های خانگی است.
در کنار مرکز ژاپنی مذکور، SWCC توافق‌نامه‌هایی با یک مرکزِ فناوری آب شورِ سنگاپوری، آرمکوی سعودی و شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز امضا کرده است.
به زودی SWCC به منظور کمک به توسعه‌ی فرآیندهای تصفیه‌ و جداسازی آب در عربستان، قراردادهایی با دانشگاه‌ها امضا خواهد کرد. الشریف گفت که عربستان باید از پیشگامان تحقیقات بر روی فرآیندهای تبدیلی آب شور باشد.
وی افزود که موسسه مذکور در جبیل در حال فراهم‌سازی بستری مناسب برای فعالیت منابع انسانی متخصص در جهت پیشبرد تحقیقات بیشتر است و عنوان کرد که برای ایجاد یک مرکز تحقیقاتی مناسب برای تصفیه‌ی آب در عربستان به توافق‌نامه‌های همکاری با شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی پیشروی جهانی در حوزه‌ی آب نیاز است.
توافق‌نامه‌های مذکور، علاوه بر هدایت تحقیقات در زمینه‌ی تصفیه‌ی آب در عربستان، اطلاعات و دانش موجود در این زمینه را به این کشور وارد می‌کنند.