شبیه‌سازی سازوکار اتمی ذخیره هیدروژن

امروزه با توجه به محدودیت منابع نفتی و روند گرم‌‌شدن جهانی کره زمین، تولید خودروهایی که بتوانند با سوخت‌های جایگزین و بدون موتورهای احتراقی کار کنند، مورد توجه جدی دانشمندان قرار گرفته‌است. به‌همین منظور پیل‌های سوختی که با هیدروژن کار می‌کنند و محصول نهایی آنها آب است، در دستور کار محققان قرار گرفته‌است. با این حال مشکل اساسی در این مورد چگونگی ذخیره هیدروژن است.

امروزه با توجه به محدودیت منابع نفتی و روند گرم‌‌شدن جهانی کره زمین، تولید
خودروهایی که بتوانند با سوخت‌های جایگزین و بدون موتورهای احتراقی کار کنند، مورد
توجه جدی دانشمندان قرار گرفته‌است. به‌همین منظور پیل‌های سوختی که با هیدروژن کار
می‌کنند و محصول نهایی آنها آب است، در دستور کار محققان قرار گرفته‌است. با این
حال مشکل اساسی در این مورد چگونگی ذخیره هیدروژن است.

منیزیم می‌تواند به میزان۷/۷ درصد وزنی، هیدروژن در خود ذخیره کند. این ماده به‌ویژه
با توجه به آنکه افزوده‌‌شدن کاتالیزورهایی مانند آهن یا نیکل به آن موجب ذخیره‌سازی
و رها‌شدن سریع هیدروژن می‌شود بسیار مورد توجه قرار گرفته‌است.

اخیراً جمعی از محققان به سرپرستی دانشمندی سوئدی موفق ‌شدند سازوکاری اتمی برای
رهاسازی هیدروژن در نانوذرات منیزیمی بیابند. آنها با بهره‌گیری از شبیه‌سازی
رایانه‌ای خوشه‌های منیزیمی در سطح مکانیک کوانتومی موفق ‌شدند چگونگی این رویداد
را در مقیاس اتمی نشان دهند. آنها انتظار دارند نتایج این یافته‌ها به بهبود بیشتر
روش ذخیره‌سازی هیدروژن در منیزیم و نیز دیگر هیدریدهای فلزی سبک منجر شود. گزارش
این تحقیق در شماره اخیر نشریه Proceedings of the National Academy of Science (PNAS)
به صورت آن لاین منتشر شده‌است.