ساخت ابزاری جدید برای ارزیابی روند ترمیم زخم به کمک فناوری‌نانو

محققان چینی ابزاری برای ارزیابی نحوه حرکت سلول‌ها ساخته‌اند. از این ابزار می‌توان در شناخت نحوه مهاجرت سلول‌ها و در مواردی همچون ترمیم زخم‌ها و پیشرفت سرطان‌ استفاده کرد.

ابزاری که به منظور بررسی نحوه حرکت سلول‌ها ساخته شده است می‌تواند در شناخت نحوه
مهاجرت سلول‌ها به دانشمندان کمک کند و از این ابزار می‌توان در مواردی همچون ترمیم
زخم‌ها تا مواردی همچون پیشرفت سرطان‌ها استفاده کرد. محققان چینی سازنده این ابزار
معتقدند از آن برای غربالگری دارویی با کارایی بالا می‌توان استفاده کرد. آنها این
ابزار با ساختار آزمایشگاه بر روی تراشه را به‌گونه ای ساختند که زخم ایجاد کرده و
نحوه حرکت سلول‌ها به سمت زخم جهت ترمیم آن را کنترل می کند.

روش‌های ارزیابی زخم ویلست، مهمترین روش ارزیابی نسبت مهاجرت سلولی است و معمولا هم
مبتنی بر روش‌های طیف سنجی نوری هستند. لذا کمی نبوده و عدم تکرارپذیری از مشکلات
آن است.

به عقیده محققان این ابزار مشکلات مطرح شده را ندارد و در عین حال تقریبا تمام
خودکار است. درون دستگاه تک لایه خود سامان یافته که از یک تیول آلی ساخته شده است،
تشکیل الکترود طلا داده و با لایه ای از سلول‌ها احاطه می‌شود. پالس الکتریکی به
سمت الکترود هدایت شده و باعث آزاد سازی تیول می‌گردد. با مهاجرت سلول‌ها به این
فضای خالی سرعت مهاجرت آنها از روی نحوه تاثیر رشد سلولی بر جریان الکترود اندازه‌گیری
می‌شود.

تیم چینی ابزار خود را با اندازه گیری سرعت مهاجرت چهار نوع مختلف سلولی آزمایش
کردند. در مطالعات بعد با استفاده از داروی کلشی سین ، آنها دریافتند که این ابزار
قادر است تغییرات ایجاد شده در مهاجرت سلولی بوسیله داروها را شناسایی کند. این به
این معنی است که از این ابزار برای اکتشافات دارویی نیز می‌توان استفاده کرد

نتایج این مطالعه در مجله Lab on a Chip منتشر شده است.