ساخت زیست حسگر مبتنی بر فناوری‌نانو در NASA

ناسا اخیرا موفق به ساخت حسگرزیستی مبتنی‌بر فناوری‌نانو شده است که در نوع خود تحول بزرگی محسوب می‌شود و قادر است مقادیر مشخصی از باکتری‌ها، ویروس‌ها و یا انگل‌ها را شناسایی کند.


محققان ناسا با همکاری شرکت Early Warning اخیرا موفق به ساخت حسگرزیستی مبتنی‌بر
فناوری‌نانو شده‌اند که در نوع خود تحول بزرگی محسوب می‌شود و قادر است مقادیر
مشخصی از باکتری‌ها، ویروس‌ها و یا انگل‌ها را شناسایی کند. از این حسگرزیستی می‌توان
برای پیشگیری از انتشار عوامل بسیار مخرب و مرگبار زیستی در آب، غذا و یا سایر
منابع زیستی استفاده کرد.

در ابتدا این حسگرزیستی به‌گونه‌ای طراحی شده که قادر است حضور سویه‌های نادر ریز
موجوداتی که باعث بروز بیماری‌ها و مشکلات نشات گرفته از آب می‌شوند را شناسایی کند.
در این حسگرزیستی از نانولوله‌های کربنی بسیار حساس که قادرند مواد زیستی خطرناک را
در غلظت‌های بسیار کم ناسایی کنند، استفاده شده است. در صورت وجود چنین ذراتی در
نمونه، حسگر سیگنال الکتریکی ایجاد می‌کند که از آن برای ارزیابی حضور و غلظت آنها
استفاده می‌شود. به‌خاطر اندازه کوچک نانولوله‌ها، میلیون‌ها عدد از آنها را می‌توان
بر روی یک تراشه قرار داد.

بیماری‌های عفونی و عوامل بیماریزا هر روزه در آمریکا و کشورهای دیگر اتفاق می‌افتند.
مهمترین اقدام جهت جلوگیری از شیوع بیماری‌ها انجام آزمایش‌های مکرر و دقیق برای هر
عامل مشکوک بیماری‌زا است و این در حالی است که در بسیاری از موارد عوامل بیماریزا
تا مردم را مریض نکرده و یا نکشند شناسایی نمی‌شوند. شرکت Early Warning با همکاری
ناسا درصدد است که محصول جدید را تا اواخر سال ۲۰۰۸ جهت آزمایش آب به بازار عرضه
کند.