تجاری‌سازی محصولات فناوری‌نانو- میکرو

عنوان: Commercializing Micro-Nanotechnology Products
نویسنده(گان) : David Tolfree, Mark J. Jackson
شماره شابک: ۰۸۴۹۳۸۳۱۵۳
تعداد صفحات: ۲۸۸
تاریخ انتشار: ۲۰۰۷
انتشارات: CRC
قیمت: ۹۹ دلار

عنوان: Commercializing Micro-Nanotechnology Products
نویسنده(گان) : David Tolfree, Mark J. Jackson
شماره شابک: ۰۸۴۹۳۸۳۱۵۳
تعداد صفحات: ۲۸۸
تاریخ انتشار: ۲۰۰۷
انتشارات: CRC
قیمت: ۹۹ دلار
 

محصولات فناوری‌نانو- میکرو(MTN)، تأثیرات ژرف و عمیقی در زندگی روزانه ما ایجاد
کرده‌اند و کاربردهای جدیدی از آنها در آمریکا، آسیا و اروپا در حال شکل گرفتن است،
در حالی که طبیعت در هم گسیخته آنها، به همراه نگرانی‌های اجتماعی، باعث ایجاد
یکسری چالش شده‌است. این کتاب تصویری را از وضعیت حاضر بازار و جزئیاتی که برای
توسعه MTN نیاز است، ارائه می‌کند. سرفصل‌های این کتاب شامل، مشکلات پیشرو در کسب و
کارهای امروزی و بحث در مورد فرایندهایی برای تجاری‌سازی، نقشه‌راه، تحلیل انتقال
فناوری و توسعه کارآفرینی می‌شود.
این کتاب با توضیح جزئیات مراحل مورد نیاز برای تبدیل یک ایده به یک محصول قابل
عرضه در بازار، شروع می‌شود. ویراستارهای کتاب، مثال‌هایی از محصولات موفق قبلی و
تجربه‌های مرتبط با خودشان را برای توسعه محصولات، ارائه کرده‌اند و پس از آن مطالب
کتاب بر روی اهمیت کارآفرینی و مراحل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و توسعه یک
راهبرد بازاریابی، تمرکز پیدا کرده‌است.
این کتاب تعریف‌های مختلفی را از فناوری‌نانو و اینکه هر کدام چگونه به نقشه‌راه و
تولید محصول، مربوط می‌شوند، در بر می‌گیرد، همچنین در پایان، جزئیات سه مطالعه
موردی از شرکت‌های پیشرو در ساخت و توسعه MTN نشان می‌دهد که چگونه یک فعالیت
اقتصادی همراه با ریسک، شروع می‌شود و چگونه پیشرفت می‌کند تا به یک پیشتاز در
بازار تبدیل شود. این مطالعات دیدگاه ارزشمندی را برای غلبه بر چالش‌های مرتبط با
به دست آوردن پشتوانه مالی و مشخص کردن محصول صحیح و درست برای پشرفت، ارائه می‌کند.
علاوه ‌بر این، ارزیابی معقولی را از وضعیت حاضر محصولات فناوری‌نانو- میکرو، فراهم
می  آورد.
در این کتاب، یک فرایند مختصر و فشرده برای تجاری‌سازی محصولات، از تحقیقات بازار
تا پایان تحقق محصول، شرح داده می‌شود، همچنین راهبردی مشخص و روشنی را برای انتخاب
درست محصول برای توسعه و غلبه بر چالش‌های موجود در بازار در حال رشد جهانی، ارائه
می  دهد.
فهرست مطالب
مقدمه؛
مسیر تجاری‌سازی؛
نقش کارآفرینی در تجاری‌سازی محصولات فناوری‌نانو- میکرو؛
نقشه‌راه فناوری‌نانو؛
انتقال دانش فنی محصولات فناوری‌نانو از دانشگاه‌ها و تأثیر آن بر پیشگامی فناوری‌نانو
ملی؛
راهبرد تجاری‌سازی برای سازمان‌های تحقیقاتی عمومی؛
تحلیل بازار و رشد آن بر محصولات فناوری‌نانو- میکرو؛
شرکت Oxonica: یک شرکت پیشتاز انگلیسی در فناوری‌نانو؛
شرکت Zyvex: یک شرکت ارائه‌دهنده راه حل‌های فناوری‌نانو امروزی؛
شرکت Micro Parts GmbH: یک شرکت پیشتاز آلمانی در فناوری میکرو؛
شکل‌دهی آینده.